Wodociągi Puławy
WIRTUALNY DORADCA
zgłoś awarie
Wodociągi Puławy
Wirtualny Doradca
W celu zgłoszenia awarii wodociągowej prosimy o kontakt z Dyspozytorem. pod numerem telefonu 81 458 68 44 lub tel. alarmowy 994
Awarie
Gdzie zgłosić awarię i wyciek wody?
Jaka jest cena wody?
Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej i/lub wodociągowej
Zawieranie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków
A
A+
A++
A
A
A
AKTUALNOŚCI
Strona główna
INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTU

Informacja o realizacji Projektu pn. „Przygotowanie założeń i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa”.

Informujemy, że dla w/w Projektu prowadzimy obecnie następujące działania:

1.Trwa rozliczenie I Etapu Projektu:
Informujemy, że w dniu 29 czerwca  2012 r. został złożony do Regionalnej Instytucji Finansującej – Lubelskiej Fundacji Rozwoju, a następnie za jej pośrednictwem, do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, wniosek o płatność końcową dla I Etapu Projektu i Raport Końcowy z I Etapu Projektu, ujmujący sprawozdanie potwierdzające zakończenie prac rozwojowych wraz z analizą ekonomiczną i badaniami rynkowymi potwierdzającymi celowość wdrożenia wyników tych prac. Trwa ocena dokumentacji i rozliczenie I Etapu Projektu dla potrzeb pozytywnej realizacji II Etapu Projektu.

2. Trwają prace związane z realizacją zadania 1 z II ETAPU Projektu:

Zadanie 1:Wdrożenie bazy danych typu GIS i zasad jej współpracy z innymi modułami ZSZIT (stadium 1) , (termin realizacji: 01.07.2012 – 31.12.2012).

    W przypadku stwierdzenia wycieku, wypływu wody powodującego zalewanie ulic, działki itd., bądź stwierdzenia podtapiania gruntów, czego przyczyną
    może być uszkodzenie sieci wodociągowej prosimy o natychmiastowe zawiadomienie z formularza lub telefonicznie

    Adres Awarii

    Opis zgłoszenia

    Telefon kontaktowy