Wodociągi Puławy
WIRTUALNY DORADCA
zgłoś awarie
Wodociągi Puławy
Wirtualny Doradca
W celu zgłoszenia awarii wodociągowej prosimy o kontakt z Dyspozytorem. pod numerem telefonu 81 458 68 44 lub tel. alarmowy 994
Awarie
Gdzie zgłosić awarię i wyciek wody?
Jaka jest cena wody?
Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej i/lub wodociągowej
Zawieranie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków
A
A+
A++
A
A
A
AKTUALNOŚCI
Strona główna
INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTU

Informacja o realizacji Projektu pn. „Przygotowanie założeń i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa”.

Na obecnym etapie realizacji Projektu, przy wdrażaniu Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa współpracujemy z Konsorcjum Firm:
UNISOFT Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 8, 81-368 Gdynia – Lider Konsorcjum
Megabit Sp. z o.o., ul. Złoczowska 20A, 03-972 Warszawa – Partner Konsorcjum

Informujemy, że dla ww. Projektu prowadzone są obecnie następujące działania:

1. Trwa realizacja zadania 1 z II Etapu Projektu, tj. zadania pn. „Wdrożenie bazy danych typu GIS i zasad jej współpracy z innymi modułami ZSZITP (stadium 1)”. Czas trwania zadania: 01.07.2012-30.06.2013 r.W ramach realizacji zadania zostały dotychczas zakupione:

 • Licencja oprogramowania – baza Oracle – dla systemu ERP, zarządzania majątkiem i GIS
 • Serwer bazy danych i ERP
 • Serwer GIS
 • Sprzęt komputerowy
 • Licencja narzędziowa ESRI
 • Licencja oprogramowania dla systemu zarządzania majątkiem i GIS

Koszt zakupu urządzeń jest pokrywany w 50 % z otrzymanej zaliczki z dnia 25.09.2012 r.
ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (wymiar 85 %)
oraz z dotacji celowej (wymiar 15 %), przyznanej na podstawie pozytywnej oceny I Etapu Projektu.

2. Trwa realizacja zadania 2 z II Etapu Projektu, tj. zadania pn. „Wdrożenie bazy danych typu GIS i zasad jej współpracy z innymi modułami ZSZITP (stadium 2)”. Czas trwania zadania: 01.02.2013-31.10.2013 r.
W ramach realizacji zadania zostały dotychczas zakupione:

 • Licencja oprogramowania ERP

Zakup licencji oprogramowania będzie zrefundowany w 50 % na podstawie złożonego wniosku
o płatność pośrednią do Instytucji Wdrażającej/Pośredniczącej II Stopnia po zakończeniu realizacji zadania
i pozytywnej ocenie tego wniosku na zasadach zgodnych z Umową o dofinansowanie Projektu.

Jednocześnie przed nami są kolejne zakupy w ramach zadań: 5,6,9 z II Etapu Projektu i podpisanej
w tym zakresie Umowy z w/w Konsorcjum Firm. Trwa sukcesywna praca wdrożeniowa: analityczna, instalacyjna, konfiguracyjna, parametryzacyjna, tworzenie integralnych baz danych, instruktażowa, szkoleniowa, sprawdzająca , testująca, rozliczająca i aplikująca kolejne zamierzenia.
Poza tym, prowadzone są działania dla potrzeb realizacji pozostałych zadań tj. 3,4,7,8,9 z II Etapu Projektu.

  W przypadku stwierdzenia wycieku, wypływu wody powodującego zalewanie ulic, działki itd., bądź stwierdzenia podtapiania gruntów, czego przyczyną
  może być uszkodzenie sieci wodociągowej prosimy o natychmiastowe zawiadomienie z formularza lub telefonicznie

  Adres Awarii

  Opis zgłoszenia

  Telefon kontaktowy