Wodociągi Puławy
WIRTUALNY DORADCA
zgłoś awarie
Wodociągi Puławy
Wirtualny Doradca
W celu zgłoszenia awarii wodociągowej prosimy o kontakt z Dyspozytorem. pod numerem telefonu 81 458 68 44 lub tel. alarmowy 994
Awarie
Gdzie zgłosić awarię i wyciek wody?
Jaka jest cena wody?
Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej i/lub wodociągowej
Zawieranie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków
A
A+
A++
A
A
A
AKTUALNOŚCI
Strona główna
INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTU

Informacja o realizacji projektu pn. „Przygotowanie założeń i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa”.

Informujemy, że dla w/w projektu prowadzimy obecnie następujące działania:

1.Rozliczenie realizacji zadania 1 z etapu I projektu, tj. zadania 1 pn.: „Opracowanie założeń i zasad wdrożenia bazy danych typu GIS na potrzeby opracowania ZSZIT Przedsiębiorstwa wraz z wypracowaniem wzorca użytkowego wdrożenia tego zadania w przedsiębiorstwach wod – kan średniej wielkości” , które było realizowane w terminie: 01.03.2011 – 31.05.2011 r.

W dniu 27.06.2011 r. złożyliśmy do Lubelskiej Fundacji Rozwoju z siedzibą w Lublinie wniosek o płatność pośrednią nr 1, celem oceny realizacji zadania oraz uzyskania refundacji za realizację tego zadania.

2. Równolegle prowadzimy realizację zadania 2 i zadania 3 z projektu, tj. :
Zadanie 2: Ocena awaryjności sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – termin realizacji:
01.04.2011 – 31.07. 2011
Zadanie 3: Opracowanie metodyki tworzenia i kalibracji modelu sieci wodociągowej wraz
z opracowaniem prototypu modelu sieci wodociągowej – termin realizacji: 01.03.2011 – 31.08.2011

3. Rozpoczyna się realizacja zadania 4 i zadania 5: , tj.:
Zadanie 4: Opracowanie założeń i zasad tworzenia (metodyki tworzenia) Centralnej Dyspozytorni Ruchu (CDR) – termin realizacji: 01.07.2011 – 31.08.2011
Zadanie 5: Opracowanie systemu monitoringu obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych (monitoring urządzeń energetycznych) – termin realizacji: 01.07.2011 – 30.09.2011

    W przypadku stwierdzenia wycieku, wypływu wody powodującego zalewanie ulic, działki itd., bądź stwierdzenia podtapiania gruntów, czego przyczyną
    może być uszkodzenie sieci wodociągowej prosimy o natychmiastowe zawiadomienie z formularza lub telefonicznie

    Adres Awarii

    Opis zgłoszenia

    Telefon kontaktowy