Wodociągi Puławy
WIRTUALNY DORADCA
zgłoś awarie
Wodociągi Puławy
Wirtualny Doradca
W celu zgłoszenia awarii wodociągowej prosimy o kontakt z Dyspozytorem. pod numerem telefonu 81 458 68 44 lub tel. alarmowy 994
Awarie
Gdzie zgłosić awarię i wyciek wody?
Jaka jest cena wody?
Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej i/lub wodociągowej
Zawieranie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków
A
A+
A++
A
A
A
AKTUALNOŚCI
Strona główna
KANALIZACJA SANITARNA W UL. SKŁADOWEJ I KOŁŁĄTAJA W PUŁAWACH BĘDZIE MODERNIZOWANA

   W dniu 23 czerwca 2015 r. podpisaliśmy umowę na realizację zadania inwestycyjnego pn. Zadanie I: „Przebudowa (modernizacja) sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Składowej metodą bezwykopową – Kontrakt 4.5. i Zadanie II: „Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w os. Kołłątaja – Kontrakt 6.2.” realizowanego w ramach projektu pn.: „Międzygminny system wodno-ściekowy w ramach aglomeracji Puławy” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.
             Wykonawcą Kontraktu jest Konsorcjum firm: BLEJKAN S.A. – Lider Konsorcjum
z siedzibą przy ul. Transportowej 1, 70-715 Szczecin i MD RENOVA Sp. z o.o. – Partner Konsorcjum z siedzibą przy ul. K.K. Baczyńskiego 13, 24-100 Puławy.
             Wartość podpisanego kontraktu: 1 602 341,57 zł netto (1 970 880,13 zł brutto)

    W przypadku stwierdzenia wycieku, wypływu wody powodującego zalewanie ulic, działki itd., bądź stwierdzenia podtapiania gruntów, czego przyczyną
    może być uszkodzenie sieci wodociągowej prosimy o natychmiastowe zawiadomienie z formularza lub telefonicznie

    Adres Awarii

    Opis zgłoszenia

    Telefon kontaktowy