Wodociągi Puławy
WIRTUALNY DORADCA
zgłoś awarie
Wodociągi Puławy
Wirtualny Doradca
W celu zgłoszenia awarii wodociągowej prosimy o kontakt z Dyspozytorem. pod numerem telefonu 81 458 68 44 lub tel. alarmowy 994
Awarie
Gdzie zgłosić awarię i wyciek wody?
Jaka jest cena wody?
Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej i/lub wodociągowej
Zawieranie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków
A
A+
A++
A
A
A
AKTUALNOŚCI
Strona główna
KOLEJNY ETAP MODERNIZACJI OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW PRZY ULICY KOMUNALNEJ W PUŁAWACH ZAKOŃCZONY

W ubiegłym roku rozpoczęła się modernizacja urządzeń Oczyszczalni Ścieków w Puławach. Jednym z wielu elementów całego zadania inwestycyjnego jest „Budowa zbiornika biogazu na Oczyszczalni Ścieków”

Inwestycja ta jest ujęta w projekcie pn.: Międzygminny system wodno – ściekowy w ramach aglomeracji Puławy”. Roboty budowlane prowadzone na zlecenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie” Sp. z o.o. zostały rozpoczęte w listopadzie ubiegłego roku i zakończone w maju 2011r.

Wybudowany został nowoczesny dwupowłokowy zbiornik biogazu o pojemności 2150m3 i nadciśnieniu 20milibar (2,0 kPa). Powłoki zbiornika wykonane są z tkaniny poliestrowej, obustronnie powlekanej PVC i lakierowane, o podwyższonej odporności na działanie promieniowania ultrafioletowego, zabezpieczone przed działaniem grzybów. W zakresie zadania, zostały wymienione wszystkie rurociągi technologiczne biogazu na nowe, wykonane ze stali nierdzewnej lub PE100, z samoczynnym odwodnieniem do nowej studni kondensatu.

Realizacja inwestycji pozwoli nam na poprawę warunków technicznych, zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych oraz zwiększenie bezpieczeństwa pracy.

    W przypadku stwierdzenia wycieku, wypływu wody powodującego zalewanie ulic, działki itd., bądź stwierdzenia podtapiania gruntów, czego przyczyną
    może być uszkodzenie sieci wodociągowej prosimy o natychmiastowe zawiadomienie z formularza lub telefonicznie

    Adres Awarii

    Opis zgłoszenia

    Telefon kontaktowy