Wodociągi Puławy
WIRTUALNY DORADCA
zgłoś awarie
Wodociągi Puławy
Wirtualny Doradca
W celu zgłoszenia awarii wodociągowej prosimy o kontakt z Dyspozytorem. pod numerem telefonu 81 458 68 44 lub tel. alarmowy 994
Awarie
Gdzie zgłosić awarię i wyciek wody?
Jaka jest cena wody?
Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej i/lub wodociągowej
Zawieranie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków
A
A+
A++
A
A
A
AKTUALNOŚCI
Strona główna
KONFERENCJA WODOCIĄGOWCÓW

MPWiK „Wodociągi Puławskie” Sp. z o.o. objął patronat nad konferencją zorganizowaną w Puławach przez firmy ITRON Polska oraz AQUA-TECH Białystok w dniach 24-25 listopada 2010.

Tematyka konferencji dotyczyła „Aktualnych problemów zarządzania gospodarką wodomierzową w przedsiębiorstwie wodociągowym oraz systemy monitoringu, odczytu i przesyłu danych”.
Zaprezentowano następujące referaty:

 • Wodomierze koncernu ITRON a nowe przepisy metrologiczne związane z wdrożeniem dyrektywy MID,
 • Nowoczesne systemy pomiaru, odczytu i przesyłu danych z urządzeń pomiarowych ITRON,
 • Telemetryczne rejestratory cyfrowe AQUA-TECH do pomiaru, rejestracji, analizy i transmisji danych w technologii GPRS, EDGE, HSDPA- jako wstęp do dynamicznego modelu sieci wodociągowej,
 • Wpływ struktury rozbioru wody w budownictwie jednorodzinnym i wielorodzinnym na dokładność pomiaru wody oraz optymalny dobór urządzeń pomiarowych,
 • Warunki zabudowy wodomierzy i przepływomierzy oraz metrologia wodomierzy w eksploatacji.

W konferencji uczestniczyło 39 osób z 17 firm wodociągowych. Dziękujemy wszystkim uczestnikom Konferencji oraz firmom, które zorganizowały to merytoryczne spotkanie.

  W przypadku stwierdzenia wycieku, wypływu wody powodującego zalewanie ulic, działki itd., bądź stwierdzenia podtapiania gruntów, czego przyczyną
  może być uszkodzenie sieci wodociągowej prosimy o natychmiastowe zawiadomienie z formularza lub telefonicznie

  Adres Awarii

  Opis zgłoszenia

  Telefon kontaktowy