Wodociągi Puławy
WIRTUALNY DORADCA
zgłoś awarie
Wodociągi Puławy
Wirtualny Doradca
W celu zgłoszenia awarii wodociągowej prosimy o kontakt z Dyspozytorem. pod numerem telefonu 81 458 68 44 lub tel. alarmowy 994
Awarie
Gdzie zgłosić awarię i wyciek wody?
Jaka jest cena wody?
Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej i/lub wodociągowej
Zawieranie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków
A
A+
A++
A
A
A
AKTUALNOŚCI
Strona główna
LISTOPAD 2009

MPWiK „Wodociągi Puławskie” Sp. z o.o. przygotował i złożył w ramach konkursu nr 6/POIiŚ/1.1/11/2009 w dniu 27.11.2009r. wniosek o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dla kompleksowego projektu pn: „Międzygminny system wodno ściekowy w ramach aglomeracji Puławy”.

Projekt obejmuje:

 • budowę nowych sieci kanalizacji sanitarnej w Puławach oraz w Gminie Końskowola i Żyrzyn,
 • modernizację istniejących sieci kanalizacyjnych i wodociągowych w Puławach,
 • budowę sieci wodociągowych w Gminie Końskowola,
 • modernizację oczyszczalni ścieków w Puławach w zakresie gospodarki ściekowej, gazowo-energetycznej i osadowej jak również rozwiązanie problemu zagospodarowania osadów pościekowych.

Wniosek przeszedł pozytywną ocenę formalną I stopnia i został przekazany do oceny formalnej II stopnia.

  W przypadku stwierdzenia wycieku, wypływu wody powodującego zalewanie ulic, działki itd., bądź stwierdzenia podtapiania gruntów, czego przyczyną
  może być uszkodzenie sieci wodociągowej prosimy o natychmiastowe zawiadomienie z formularza lub telefonicznie

  Adres Awarii

  Opis zgłoszenia

  Telefon kontaktowy