Wodociągi Puławy
WIRTUALNY DORADCA
zgłoś awarie
Wodociągi Puławy
Wirtualny Doradca
W celu zgłoszenia awarii wodociągowej prosimy o kontakt z Dyspozytorem. pod numerem telefonu 81 458 68 44 lub tel. alarmowy 994
Awarie
Gdzie zgłosić awarię i wyciek wody?
Jaka jest cena wody?
Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej i/lub wodociągowej
Zawieranie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków
A
A+
A++
A
A
A
AKTUALNOŚCI
Strona główna
MARZEC 2012 – PODPISANIE UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU

Miło nam poinformować, że w dniu 16 marca 2012 roku została podpisana w Warszawie przez Zastępcę Prezesa Zarządu NFOŚiGW Panią Małgorzatę Skuchę oraz Prezesa Zarządu MPWiK „Wodociągi Puławskie” Sp. z o.o. w Puławach Andrzeja Poleszaka umowa o dofinansowanie Projektu pn. „Międzygminny system wodno-ściekowy w ramach aglomeracji Puławy”.

Podpisana umowa dotyczy wniosku złożonego do konkursu ogłoszonego w ramach działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Przewidywana wartość Projektu to 121 669 745,03 zł brutto, z czego 59 123 092,87 zł będzie pochodziło z Funduszu Spójności.

Projekt obejmuje zadania inwestycyjne zlokalizowane w granicach administracyjnych gmin:

 • Gminy Miasto Puławy
 • Gminy Końskowola
 • Gminy Żyrzyn

W ramach projektu zrealizowane będą następujące zadania inwestycyjne:

 • budowa nowych sieci kanalizacji sanitarnej w Puławach oraz w Gminie Końskowola i Gminie Żyrzyn,
 • modernizacja istniejących sieci kanalizacyjnych i wodociągowych w Puławach,
 • budowa sieci wodociągowych w Gminie Końskowola,
 • modernizacja oczyszczalni ścieków w Puławach w zakresie gospodarki ściekowej, gazowo-energetycznej jak również rozwiązanie problemu zagospodarowania osadów pościekowych.

  W przypadku stwierdzenia wycieku, wypływu wody powodującego zalewanie ulic, działki itd., bądź stwierdzenia podtapiania gruntów, czego przyczyną
  może być uszkodzenie sieci wodociągowej prosimy o natychmiastowe zawiadomienie z formularza lub telefonicznie

  Adres Awarii

  Opis zgłoszenia

  Telefon kontaktowy