Wodociągi Puławy
WIRTUALNY DORADCA
zgłoś awarie
Wodociągi Puławy
Wirtualny Doradca
W celu zgłoszenia awarii wodociągowej prosimy o kontakt z Dyspozytorem. pod numerem telefonu 81 458 68 44 lub tel. alarmowy 994
Awarie
Gdzie zgłosić awarię i wyciek wody?
Jaka jest cena wody?
Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej i/lub wodociągowej
Zawieranie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków
A
A+
A++
A
A
A
AKTUALNOŚCI
Strona główna
MIĘDZYNARODOWY SUKCES WYNALAZKÓW Z INNOWACYJNEJ GOSPODARKI

W dniach 10 – 12 października 2016 r., w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej miała miejsce
10 Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków. 

MPWiK „Wodociągi Puławskie” Spółka z o.o. w Puławach razem z Politechniką Lubelską i Politechniką Warszawską brali udział w tym wydarzeniu. Celem wystawy było m.in. promowanie rozwiązań służących dbaniu o zasoby naturalne środowiska wraz z idącym postępem technologicznym. W tegorocznej wystawie zaprezentowanych było ok. 400 wynalazków z ponad 20 państw świata. Organizator tego prestiżowego wydarzenia, czyli Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów przy współpracy z Urzędem Patentowym RP i Politechniką Warszawską nagrodził w drodze decyzji Międzynarodowego Jury Konkursowego w ramach ok. 20 kategorii jurorskich 40 wynalazków spośród 400 zgłoszonych.

Nasze wynalazki z uwagi na innowacyjność oraz specyfikę ich praktycznych zastosowań w gospodarce wodnej na rynku krajowym i międzynarodowym znalazły się wśród grona tych 40 nagrodzonych. Międzynarodowe Jury Konkursowe przyznało nagrody w postaci medali i dyplomów dla naszych wynalazków w sposób następujący:

PLATYNOWY MEDAL

za wynalazek pt.: „Sposób wyznaczania lokalizacji punktów pomiaru jakości wody przesyłanej w sieciach wodociągowych” PATENT nr 222928

Autorzy:

MPWiK „Wodociągi Puławskie”: Stanisław Dziak, Aneta Mierzwa, Wiesław Duklewski, Sławomir Czajka

Politechnika Lubelska: Dariusz Kowalski, Beata Kowalska

Politechnika Warszawska: Marian Kwietniewski

ZŁOTY MEDAL Z WYRÓŻNIENIEM

za wynalazek pt.: „Sposób wyznaczania lokalizacji punktów pomiaru natężenia przepływu wody przesyłanej w sieciach wodociągowych” PATENT nr 222929

Autorzy:

MPWiK „Wodociągi Puławskie”: Stanisław Dziak, Aneta Mierzwa, Wiesław Duklewski, Sławomir Czajka

Politechnika Lubelska: Dariusz Kowalski, Beata Kowalska

Politechnika Warszawska: Marian Kwietniewski

BRĄZOWY MEDAL

za wynalazek pt.: „Sposób wyznaczania lokalizacji punktów pomiaru ciśnienia wody przesyłanej w sieciach wodociągowych” PATENT nr 222930

Autorzy:

MPWiK „Wodociągi Puławskie”: Stanisław Dziak, Aneta Mierzwa, Wiesław Duklewski, Sławomir Czajka

Politechnika Lubelska: Dariusz Kowalski, Beata Kowalska

Politechnika Warszawska: Marian Kwietniewski

Wynalazki zostały opracowane w związku ze zrealizowanym przez MPWiK „Wodociągi Puławskie” Spółka z o.o. w Puławach projektem pn. „Przygotowanie założeń i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 – 2013, Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii i Działanie 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia. Projekt dla potrzeb działań badawczych oraz prac rozwojowych był realizowany przy współpracy MPWiK „Wodociągi Puławskie” Spółka z o.o. w Puławach     z Jednostką Naukową: Politechnika Warszawska i Politechnika Lubelska.

Wynalazki służą praktycznym zastosowaniom na rynku krajowym i międzynarodowym w trosce o wypełnianie postulatów ochrony środowiska naturalnego w zakresie gospodarki wodnej. 

Więcej zdjęć z wydarzenia i uroczystości wręczenia nagród dostępnych jest w Albumie 2016 pod linkiem internetowym http://iwis.polskiewynalazki.pl/?lang=pl#gallery

    W przypadku stwierdzenia wycieku, wypływu wody powodującego zalewanie ulic, działki itd., bądź stwierdzenia podtapiania gruntów, czego przyczyną
    może być uszkodzenie sieci wodociągowej prosimy o natychmiastowe zawiadomienie z formularza lub telefonicznie

    Adres Awarii

    Opis zgłoszenia

    Telefon kontaktowy