Wodociągi Puławy
WIRTUALNY DORADCA
zgłoś awarie
Wodociągi Puławy
Wirtualny Doradca
W celu zgłoszenia awarii wodociągowej prosimy o kontakt z Dyspozytorem. pod numerem telefonu 81 458 68 44 lub tel. alarmowy 994
Awarie
Gdzie zgłosić awarię i wyciek wody?
Jaka jest cena wody?
Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej i/lub wodociągowej
Zawieranie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków
A
A+
A++
A
A
A
AKTUALNOŚCI
Strona główna
MIESZKAŃCY WITOWIC I OPOKI W GMINIE KOŃSKOWOLA KORZYSTAJĄ Z NASZYCH USŁUG

Wybudowanie w 2014 roku nowych sieci i podłączeń kanalizacyjnych, spowodowało wyłączenie z użytkowania zbiorników na nieczystości ciekłe. Eliminowane jest przez to potencjalne zagrożenie zanieczyszczenia gruntu i wód podziemnych oraz nie zachodzi konieczność przewożenia ścieków taborem asenizacyjnym, co umożliwi odprowadzanie ścieków o lepszej jakości (eliminacja zagniwania ścieków w zbiornikach bezodpływowych) do miejskiej oczyszczalni, zapewniającej wymagany poziom redukcji zanieczyszczeń.
Należy nadmienić, że dla w/w podłączeń udało się uzyskać w 2014 roku bezzwrotną dopłatę z NFOŚiGW dla poszczególnych mieszkańców, zmniejszając tym samym ich wkład własny w budowę przyłączy. Dodatkową korzyścią dla nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej obok przyznanej dopłaty będzie zmniejszenie opłat za odprowadzenie 1m3 ścieków w porównaniu z wywozem zanieczyszczeń płynnych wozem asenizacyjnym.

    W przypadku stwierdzenia wycieku, wypływu wody powodującego zalewanie ulic, działki itd., bądź stwierdzenia podtapiania gruntów, czego przyczyną
    może być uszkodzenie sieci wodociągowej prosimy o natychmiastowe zawiadomienie z formularza lub telefonicznie

    Adres Awarii

    Opis zgłoszenia

    Telefon kontaktowy