Wodociągi Puławy
WIRTUALNY DORADCA
zgłoś awarie
Wodociągi Puławy
Wirtualny Doradca
W celu zgłoszenia awarii wodociągowej prosimy o kontakt z Dyspozytorem. pod numerem telefonu 81 458 68 44 lub tel. alarmowy 994
Awarie
Gdzie zgłosić awarię i wyciek wody?
Jaka jest cena wody?
Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej i/lub wodociągowej
Zawieranie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków
A
A+
A++
A
A
A
AKTUALNOŚCI
Strona główna
MODERNIZACJA SIECI I PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH ORAZ ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY FILTROWEJ

  Informujemy, że w miesiącu kwietniu, bezpośrednio po ustąpieniu warunków zimowych, jako pierwsze zadanie w 2018 roku rozpoczniemy roboty budowlane w zakresie sieci wod.-kan. w ulicy Filtrowej. Zakres robót zawiera rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w niezbędnym fragmencie tej ulicy oraz budowę nowej sieci wodociągowej, a następnie wyłączenie z eksploatacji istniejącego wodociągu w psie drogowym.         Prowadzenie robót związanych z przełączeniem odbiorców naszych usług z istniejącej do nowej sieci wodociągowej będzie związane z planowanymi krótkotrwałymi przerwami w dostawie wody, o których z całą pewnością będziemy informować mieszkańców. Krótkotrwałe niedogodności związane z prowadzeniem robót i planowanymi przerwami w dostawie wody w perspektywie zapewnią ciągłość dostaw wody, poprzez zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia awarii i w konsekwencji nieplanowanych przerw w dostawie wody dla mieszkańców.

    W przypadku stwierdzenia wycieku, wypływu wody powodującego zalewanie ulic, działki itd., bądź stwierdzenia podtapiania gruntów, czego przyczyną
    może być uszkodzenie sieci wodociągowej prosimy o natychmiastowe zawiadomienie z formularza lub telefonicznie

    Adres Awarii

    Opis zgłoszenia

    Telefon kontaktowy