Wodociągi Puławy
WIRTUALNY DORADCA
zgłoś awarie
Wodociągi Puławy
Wirtualny Doradca
W celu zgłoszenia awarii wodociągowej prosimy o kontakt z Dyspozytorem. pod numerem telefonu 81 458 68 44 lub tel. alarmowy 994
Awarie
Gdzie zgłosić awarię i wyciek wody?
Jaka jest cena wody?
Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej i/lub wodociągowej
Zawieranie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków
A
A+
A++
A
A
A
AKTUALNOŚCI
Strona główna
NOWA TARYFA ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW.

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2011 wchodzi w życie nowa taryfa na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązująca w 2011 roku. Cena za dostawę wody i odprowadzenie ścieków dla grupy gospodarstwa domowe wzrasta w stosunku do poprzedniej taryfy średnio o 5,2 %.

Przykładowo dla czteroosobowej rodziny przy zużyciu wody 2,7 m3 / osobę / miesiąc spowoduje to wzrost opłat w skali miesiąca około 4 zł.

Puławy od lat utrzymują jedne z najniższych stawek opłat i sytuacja ta nie ulegnie zmianie po wprowadzeniu nowej taryfy. Ostatnia zmiana taryfy miała miejsce 01.01.2009 r. i ceny taryfowe obowiązywały przez 2 lata.

    W przypadku stwierdzenia wycieku, wypływu wody powodującego zalewanie ulic, działki itd., bądź stwierdzenia podtapiania gruntów, czego przyczyną
    może być uszkodzenie sieci wodociągowej prosimy o natychmiastowe zawiadomienie z formularza lub telefonicznie

    Adres Awarii

    Opis zgłoszenia

    Telefon kontaktowy