Wodociągi Puławy
WIRTUALNY DORADCA
zgłoś awarie
Wodociągi Puławy
Wirtualny Doradca
W celu zgłoszenia awarii wodociągowej prosimy o kontakt z Dyspozytorem. pod numerem telefonu 81 458 68 44 lub tel. alarmowy 994
Awarie
Gdzie zgłosić awarię i wyciek wody?
Jaka jest cena wody?
Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej i/lub wodociągowej
Zawieranie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków
A
A+
A++
A
A
A
AKTUALNOŚCI
Strona główna
OCHRONA UJĘCIA WODY

Kontynuując rozpoczętą w czerwcu br. procedurę ustanowienia nowych stref ochronnych ujęć wód podziemnych, wykonano dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej z 1979r., który stanowi integralną część wniosku o ustanowienie nowych stref ochrony ujęć wody. Dodatek został pozytywnie zatwierdzony Decyzją Marszałka Województwa Lubelskiego, znak RŚ-IV.7431.47.2012.EHK z dnia 23 października 2012r. i stanowi podstawę wystąpienia do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie o ustanowienie stref ochronnych zgodnych ze stanem prawnym, który będzie obowiązywał po 31.12.2012r.

    W przypadku stwierdzenia wycieku, wypływu wody powodującego zalewanie ulic, działki itd., bądź stwierdzenia podtapiania gruntów, czego przyczyną
    może być uszkodzenie sieci wodociągowej prosimy o natychmiastowe zawiadomienie z formularza lub telefonicznie

    Adres Awarii

    Opis zgłoszenia

    Telefon kontaktowy