Wodociągi Puławy
WIRTUALNY DORADCA
zgłoś awarie
Wodociągi Puławy
Wirtualny Doradca
W celu zgłoszenia awarii wodociągowej prosimy o kontakt z Dyspozytorem. pod numerem telefonu 81 458 68 44 lub tel. alarmowy 994
Awarie
Gdzie zgłosić awarię i wyciek wody?
Jaka jest cena wody?
Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej i/lub wodociągowej
Zawieranie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków
A
A+
A++
A
A
A
AKTUALNOŚCI
Strona główna
OCHRONA UJĘCIA WODY

W związku ze zmianą przepisów prawa dotyczącego stanu prawnego stref ochronnych ujęć wody ustanowionych przed dniem 01.01.2002r., rozpoczęto procedurę ustanowienia nowych stref ochronnych ujęć wód podziemnych dla m. Puławy eksploatowanych przez nasze przedsiębiorstwo w rejonie osiedla Włostowice. Zakres zadania obejmuje aktualizację dokumentacji hydrogeologicznej w oparciu o badania modelowe w celu uzyskania właściwych decyzji administracyjnych ustanawiających strefy ochrony obejmujące teren ochrony bezpośredniej oraz teren ochrony pośredniej ujęcia.

    W przypadku stwierdzenia wycieku, wypływu wody powodującego zalewanie ulic, działki itd., bądź stwierdzenia podtapiania gruntów, czego przyczyną
    może być uszkodzenie sieci wodociągowej prosimy o natychmiastowe zawiadomienie z formularza lub telefonicznie

    Adres Awarii

    Opis zgłoszenia

    Telefon kontaktowy