Wodociągi Puławy
WIRTUALNY DORADCA
zgłoś awarie
Wodociągi Puławy
Wirtualny Doradca
W celu zgłoszenia awarii wodociągowej prosimy o kontakt z Dyspozytorem. pod numerem telefonu 81 458 68 44 lub tel. alarmowy 994
Awarie
Gdzie zgłosić awarię i wyciek wody?
Jaka jest cena wody?
Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej i/lub wodociągowej
Zawieranie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków
A
A+
A++
A
A
A
AKTUALNOŚCI
Strona główna
PIT 8C OD MPWIK

Osoby, które otrzymały w 2014 roku dopłatę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, na budowę przyłączy kanalizacyjnych otrzymają informację – PIT 8-C podatkową. Informacja wystawiona przez MPWiK zostanie wysłana i dodatkowo dostarczona drogą elektroniczną do US do końca lutego 2015 roku.
Na podstawie art. 20 i art. 42a ustawy o PIT, wystawienie tego typu informacji stosuje się m.in. do wypłacanych alimentów, stypendium, dotacji i dopłat – czyli świadczeń zaliczanych do tzw. przychodów z innych źródeł. Informacje trafią m.in do mieszkańców Opoki i Witowic, którzy w minionym roku uzyskali dopłaty do ceny na realizację przyłącza kanalizacyjnego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Według przepisów informacja PIT-8C za 2014 r. powinna zostać sporządzona i przekazana do podatnika (tj. odbiorcy świadczenia) oraz do urzędu skarbowego do końca lutego. Następnie podatnik ma obowiązek wykazać wartość otrzymanych świadczeń w zeznaniu rocznym. Wszelkich dodatkowych informacji w sprawie wystawionych deklaracji PIT-8C, można uzyskać w MPWiK.

    W przypadku stwierdzenia wycieku, wypływu wody powodującego zalewanie ulic, działki itd., bądź stwierdzenia podtapiania gruntów, czego przyczyną
    może być uszkodzenie sieci wodociągowej prosimy o natychmiastowe zawiadomienie z formularza lub telefonicznie

    Adres Awarii

    Opis zgłoszenia

    Telefon kontaktowy