Wodociągi Puławy
WIRTUALNY DORADCA
zgłoś awarie
Wodociągi Puławy
Wirtualny Doradca
W celu zgłoszenia awarii wodociągowej prosimy o kontakt z Dyspozytorem. pod numerem telefonu 81 458 68 44 lub tel. alarmowy 994
Awarie
Gdzie zgłosić awarię i wyciek wody?
Jaka jest cena wody?
Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej i/lub wodociągowej
Zawieranie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków
A
A+
A++
A
A
A
PODAJ STAN WODOMIERZA
Strona główna
Prześlij stan swojego wodomierza
Odczyt wodomierza

Wodomierze odczytywane są przez pracowników MPWiK „Wodociągi Puławskie” Spółka z
o.o. w odstępach 30 lub 60 dniowych (wynika to z okresów rozrachunkowych).

Odczyty wykonywane są drogą radiową w dni robocze. Na życzenie Klienta pracownik
odczytujący licznik winien okazać legitymację służbową ze zdjęciem oraz pisemne
upoważnienie. Jeżeli pracownik MPWiK „Wodociągi Puławskie” Spółka z o.o. nie zastanie
Klienta w domu, to pozostawi informację z prośbą o podanie odczytu.

Jak prawidłowo odczytać wodomierz?

Dokonując odczytu stanu wodomierza należy podawać wszystkie czarne cyfry odczytane od
lewej strony liczydła, łącznie z zerami.

Prześlij stan swojego wodomierza

W przypadku posiadania wielu wodomierzy w danej lokalizacji, prosimy o ponowne
wypełnienie formularza „Odczyt wodomierza” odrębnie dla każdego z wodomierzy.

„Symbol Nabywcy” oraz „Punkt odczytowy" mogą Państwo znaleźć na fakturze. „Symbol
Nabywcy”, znajduje się w lewym górnym rogu pierwszej strony faktury, a „Punkt
odczytowy" w załączniku do faktury.

  W celu ułatwienia ewentualnej weryfikacji odczytu prosimy o podanie numeru telefonu kontaktowego:


  Odczyty można podać do Biura Obsługi Klienta Działu Sprzedaży MPWiK:
  - w dni robocze w godz. od 7:00 do 15:00 (środa 7:00 do 17:00)
  - pod nr tel. 81 458 68 29; 81 458 68 30; 81 458 68 31
  - osobiście w pokoju 100 przy ulicy Skowieszyńska 51

  Odczyt – to wskazanie stanu bieżącego, nie należy więc podawać zużycia wody w odniesieniu do poprzedniego odczytu.
  Zastąp papierowy rachunek e-Fakturą (fakturą elektroniczną)

  MPWiK „Wodociągi Puławskie” Spółka z o.o. informuje, że jest administratorem danych osobowych przekazanych w związku z wypełnieniem formularza „Odczyt wodomierza” (dane kontaktowe inspektora ochrony danych: w.mrozek@mpwik.pulawy.pl; tel. 81 458 68 02). Dane osobowe będą przetwarzane przez MPWiK „Wodociągi Puławskie” Spółka z o.o. w oparciu o prawnie uzasadniony interes MPWiK „Wodociągi Puławskie” Spółka z o.o. w celach związanych z zarejestrowaniem wielkości odczytu oraz jego wykorzystaniem do rozliczenia zużycia wody, w celach archiwizacji korespondencji, a także w celu kontaktu w razie konieczności weryfikacji odczytu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do zarejestrowania wielkości odczytu lub jego weryfikacji; niepodanie danych może uniemożliwić zarejestrowanie odczytu lub weryfikację jego poprawności. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych i ich sprostowania, lub uzupełnienia, w przypadkach określonych przepisami prawa uprawnienie do usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – poprzez przesłanie swojego żądania na adres: w.mrozek@mpwik.pulawy.pl, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa w związku z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych. Informację jak złożyć skargę można znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonania czynności związanych z zarejestrowaniem wartości odczytu oraz wykorzystaniem go do rozliczenia zużycia wody, a także przez okres 6 lat w celach archiwizacji korespondencji. W zakresie określonym prawem, dane mogą być przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz MPWiK „Wodociągi Puławskie” Spółka z o.o. usługi doradcze, podmiotom zapewniającym obsługę informatyczną działalności MPWiK „Wodociągi Puławskie” Spółka z o.o.

   W przypadku stwierdzenia wycieku, wypływu wody powodującego zalewanie ulic, działki itd., bądź stwierdzenia podtapiania gruntów, czego przyczyną
   może być uszkodzenie sieci wodociągowej prosimy o natychmiastowe zawiadomienie z formularza lub telefonicznie

   Adres Awarii

   Opis zgłoszenia

   Telefon kontaktowy