Wodociągi Puławy
WIRTUALNY DORADCA
zgłoś awarie
Wodociągi Puławy
Wirtualny Doradca
W celu zgłoszenia awarii wodociągowej prosimy o kontakt z Dyspozytorem. pod numerem telefonu 81 458 68 44 lub tel. alarmowy 994
Awarie
Gdzie zgłosić awarię i wyciek wody?
Jaka jest cena wody?
Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej i/lub wodociągowej
Zawieranie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków
A
A+
A++
A
A
A
AKTUALNOŚCI
Strona główna
PODPISANIE UMÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Podpisaliśmy kolejne umowy na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Projektu „Międzygminny system wodno-ściekowy w ramach aglomeracji Puławy”:

 • w dniu 28 czerwca podpisaliśmy umowę z firmą: IDS-BUD S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa – na wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w zakresie gospodarki ściekowej oraz gazowo-energetycznej” realizowanego w ramach projektu pn.: „Międzygminny system wodno-ściekowy w ramach aglomeracji Puławy” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
  i Środowisko 2007-2013 – Kontrakt nr 7.4.1. Etap I
  .
 • w dniu 25 czerwca 2013 r. podpisaliśmy umowę z firmą: WOD-BUD Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 12/1, 23-200 Kraśnik – na wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą
  „Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Wola Osińska i Chrząchów” realizowanego w ramach projektu pn.: „Międzygminny system wodno-ściekowy w ramach aglomeracji Puławy” współfinansowanegoze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 – Kontrakt nr 8.
 • w dniu 18 stycznia 2013 r. podpisaliśmy umowę z firmą: BLEJKAN spółka z o.o., ul. Szafera 146/6, 71-245 Szczecin na wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa (uszczelnienie) kolektora sanitarnego Ø 1200 w rejonie ulicy Kazimierskiej” realizowanego w ramach projektu pn.: „Międzygminny system wodno-ściekowy w ramach aglomeracji Puławy” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 – kontrakt nr 4.4.
 • w dniu 17 stycznia 2013 r. podpisaliśmy umowę z firmą: SKANSKA S.A. Oddział Budownictwa Inżynieryjnego w Rzeszowie
  z siedzibą: Rudna Mała 47, 36-060 Głogów Małopolski – podpisana została umowa na wykonanie robót budowlanych
  w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej: Młynki, Wronów, Opoka, Witowice wraz z rurociągiem tłocznym z Osin do Wronowa” realizowanego w ramach projektu pn.: „Międzygminny system wodno-ściekowy w ramach aglomeracji Puławy” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 – kontrakt nr 11.

  W przypadku stwierdzenia wycieku, wypływu wody powodującego zalewanie ulic, działki itd., bądź stwierdzenia podtapiania gruntów, czego przyczyną
  może być uszkodzenie sieci wodociągowej prosimy o natychmiastowe zawiadomienie z formularza lub telefonicznie

  Adres Awarii

  Opis zgłoszenia

  Telefon kontaktowy