Wodociągi Puławy
WIRTUALNY DORADCA
zgłoś awarie
Wodociągi Puławy
Wirtualny Doradca
W celu zgłoszenia awarii wodociągowej prosimy o kontakt z Dyspozytorem. pod numerem telefonu 81 458 68 44 lub tel. alarmowy 994
Awarie
Gdzie zgłosić awarię i wyciek wody?
Jaka jest cena wody?
Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej i/lub wodociągowej
Zawieranie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków
A
A+
A++
A
A
A
AKTUALNOŚCI
Strona główna
Podpisanie umowy na modernizację kanału sanitarnego DN1200 w ul. Komunalnej w Puławach

Informujemy, że w dniu 12 marca 2024 r. podpisaliśmy umowę na modernizację kanału sanitarnego DN1200 w ul. Komunalnej w Puławach na odcinku od komory K10 do komory K16 wraz z modernizacją komór. Umowę na modernizację kanału podpisali Dariusz Dąbrowski – Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie” Spółka z o.o. w Puławach i Marek Gromada – Wiceprezes Zarządu oraz Kamila Lipińska – Prokurent działający w imieniu Lidera konsorcjum: BLEJKAN S.A. ul. Transportowa 25 70-715 Szczecin i Członka konsorcjum: Newflow Sp. z o.o.
ul. Magazynowa 3 05-804 Pruszków.
Podpisana umowa, to kolejny etap prac związanych z usuwaniem awarii kolektora sanitarnego DN1200 w ul. Komunalnej. Kanał zostanie zmodernizowany na długości 382 m. Koszt modernizacji
wynosi 4 438 500,00 zł netto (brutto:5 459 355,00 zł). W kwocie tej zawarte są koszty wykonania dokumentacji projektowej i roboty budowlane. Przekazanie placu budowy nastąpi w dniu 13 marca 2024 r.
Prace budowlane potrwają do 19 sierpnia 2024 r. Ze względów bezpieczeństwa, na czas realizacji prac modernizacyjno-budowlanych w dalszym ciągu będzie zablokowana droga gminna nr 107678L. Kierowcy muszą korzystać z objazdu ul. Zarzecze.
O postępach robót będziemy Państwa informować na bieżąco.

    W przypadku stwierdzenia wycieku, wypływu wody powodującego zalewanie ulic, działki itd., bądź stwierdzenia podtapiania gruntów, czego przyczyną
    może być uszkodzenie sieci wodociągowej prosimy o natychmiastowe zawiadomienie z formularza lub telefonicznie

    Adres Awarii

    Opis zgłoszenia

    Telefon kontaktowy