Wodociągi Puławy
WIRTUALNY DORADCA
zgłoś awarie
Wodociągi Puławy
Wirtualny Doradca
W celu zgłoszenia awarii wodociągowej prosimy o kontakt z Dyspozytorem. pod numerem telefonu 81 458 68 44 lub tel. alarmowy 994
Awarie
Gdzie zgłosić awarię i wyciek wody?
Jaka jest cena wody?
Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej i/lub wodociągowej
Zawieranie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków
A
A+
A++
A
A
A
AKTUALNOŚCI
Strona główna
PODPISANIE UMOWY NA WYKONANIE USŁUGI INŻYNIER PROJEKTU

Informujemy, że w dniu 14 stycznia 2013 r. pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie” spółka z o.o. w Puławach, a Konsorcjum firm w składzie: Lider – Zamojska Dyrekcja Inwestycji „ZDI” spółka z o.o. ul. Jana Kiepury 6, 22-400 Zamość, Partner: Zakłady Budownictwa Mostowego Inwestor Zastępczy S.A., ul. Julianowska 13, 03-338 Warszawa podpisana została umowa na wykonanie usługi pn. „Inżynier Projektu – nadzór nad robotami dla Projektu pn. „Międzygminny system wodno-ściekowy w ramach aglomeracji Puławy” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – kontrakt nr 13.

Fotorelacja z wydarzenia:

    W przypadku stwierdzenia wycieku, wypływu wody powodującego zalewanie ulic, działki itd., bądź stwierdzenia podtapiania gruntów, czego przyczyną
    może być uszkodzenie sieci wodociągowej prosimy o natychmiastowe zawiadomienie z formularza lub telefonicznie

    Adres Awarii

    Opis zgłoszenia

    Telefon kontaktowy