Wodociągi Puławy
WIRTUALNY DORADCA
zgłoś awarie
Wodociągi Puławy
Wirtualny Doradca
W celu zgłoszenia awarii wodociągowej prosimy o kontakt z Dyspozytorem. pod numerem telefonu 81 458 68 44 lub tel. alarmowy 994
Awarie
Gdzie zgłosić awarię i wyciek wody?
Jaka jest cena wody?
Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej i/lub wodociągowej
Zawieranie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków
A
A+
A++
A
A
A
AKTUALNOŚCI
Strona główna
PODPISANIE UMOWY NA WYKONANIE ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Informujemy, że w dniu 8 listopada 2013 r. podpisaliśmy umowę z podmiotem działającym pod firmą: Inżynieria Rzeszów S.A. ul. Podkarpacka 59A, 35-082 Rzeszów – na wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w zakresie gospodarki osadowej” realizowanego w ramach projektu pn.: „Międzygminny system wodno-ściekowy w ramach aglomeracji Puławy” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 – Kontrakt nr 7.4.2. Etap II. Szczegóły zakresu rzeczowego w/w zadania inwestycyjnego znajdziecie Państwo w zakładce „przetargi”.

    W przypadku stwierdzenia wycieku, wypływu wody powodującego zalewanie ulic, działki itd., bądź stwierdzenia podtapiania gruntów, czego przyczyną
    może być uszkodzenie sieci wodociągowej prosimy o natychmiastowe zawiadomienie z formularza lub telefonicznie

    Adres Awarii

    Opis zgłoszenia

    Telefon kontaktowy