Wodociągi Puławy
WIRTUALNY DORADCA
zgłoś awarie
Wodociągi Puławy
Wirtualny Doradca
W celu zgłoszenia awarii wodociągowej prosimy o kontakt z Dyspozytorem. pod numerem telefonu 81 458 68 44 lub tel. alarmowy 994
Awarie
Gdzie zgłosić awarię i wyciek wody?
Jaka jest cena wody?
Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej i/lub wodociągowej
Zawieranie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków
A
A+
A++
A
A
A
AKTUALNOŚCI
Strona główna
PODPISANO UMOWĘ NA SYSTEM ZOW

W dniu 28 sierpnia 2013 roku w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie” Sp. z o.o. w Puławach, została podpisana umowa na wdrożenie systemu zdalnego odczytu wodomierzy, w związku z II Etapem Projektu Nr POIG.01.04.00-06-019/09 POIG.04.01.00-06-019/09 , realizowanym z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Informacja o podpisaniu umowy – udzieleniu zamówienia na łączną kwotę
netto: 1 769 428,00 PLN + 23% VAT = 2 176 396,44 PLN brutto
została zamieszczona:

 • na stronie internetowej Zamawiającego;
 • na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego;
 • w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Umowa została zawarta z Firmą:

AQUA-TECH Smilewicz, TUZ Spółka Jawna,
ul. Brzeska 1/19, 15-867 Białystok

W wyniku podpisania umowy rozliczone zostaną zakupy i działania z zadań: 3 i 4 II Etapu Projektu, dotyczące wprowadzenia systemu zdalnego odczytu wodomierzy w oparciu o wypracowany wzorzec wdrożeniowy przedsięwzięcia. W ramach tej umowy nabywane będą wodomierze, moduły radiowo – nadawcze oraz elementy systemowe do systemu zdalnego odczytu wodomierzy głównych dla budownictwa mieszkalnego i dla strefy przemysłowej, czyli dla odbiorców naszych usług (zdalny odczyt ponad 90% wodomierzy). Umowa będzie realizowała zaplanowane w Projekcie działania, dotyczące wdrożenia najnowocześniejszego w skali kraju sposobu odczytu wodomierzy i rozliczeń z klientami naszych usług .
Wysokość wsparcia finansowego z Unii Europejskiej na realizację w/w zakupów i działań, stanowi 50 % kosztów kwalifikujących się do dofinansowania, na zasadach zgodnie z umową o dofinansowanie Projektu oraz wytycznymi programowymi, co przewiduje się ze będzie stanowiło kwotę 884 714 ,00 PLN.

  W przypadku stwierdzenia wycieku, wypływu wody powodującego zalewanie ulic, działki itd., bądź stwierdzenia podtapiania gruntów, czego przyczyną
  może być uszkodzenie sieci wodociągowej prosimy o natychmiastowe zawiadomienie z formularza lub telefonicznie

  Adres Awarii

  Opis zgłoszenia

  Telefon kontaktowy