Wodociągi Puławy
WIRTUALNY DORADCA
zgłoś awarie
Wodociągi Puławy
Wirtualny Doradca
W celu zgłoszenia awarii wodociągowej prosimy o kontakt z Dyspozytorem. pod numerem telefonu 81 458 68 44 lub tel. alarmowy 994
Awarie
Gdzie zgłosić awarię i wyciek wody?
Jaka jest cena wody?
Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej i/lub wodociągowej
Zawieranie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków
A
A+
A++
A
A
A
AKTUALNOŚCI
Strona główna
PODPISANO UMOWĘ NA ZSZITP

W dniu 11 stycznia 2013 roku w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie” Sp. z o.o. w Puławach została podpisana umowa na wdrożenie Zintegrowanego Systemy Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa, w ramach realizacji II Etapu Projektu Nr POIG.01.04.00-06-019/09 POIG.04.01.00-06-019/09 z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Informacja o podpisaniu umowy – udzieleniu zamówienia na łączną kwotę:
netto: 1 948 670,00 PLN + 23% VAT = 2 396 864,10 PLN brutto
została zamieszczona:

 • na stronie internetowej Zamawiającego;
 • na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego;
 • w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Umowa została zawarta z Konsorcjum składającym się z firm:
Unisoft Sp. z o.o. , ul. Pułaskiego 8, 81 – 368 Gdynia – Lider Konsorcjum
Megabit Sp. z o.o. , ul. Złoczowska 20A, 03 – 972 Warszawa – Partner Konsorcjum

W wyniku podpisania umowy rozliczone zostaną zakupy i działania z zadań: 1,2,5,6,9 II Etapu Projektu, na zasadach zgodnie z umową o dofinansowanie Projektu oraz wytycznymi programowymi. Wysokość wsparcia finansowego z Unii Europejskiej wyniesie 50 % kosztów kwalifikujących się do dofinansowania.

  W przypadku stwierdzenia wycieku, wypływu wody powodującego zalewanie ulic, działki itd., bądź stwierdzenia podtapiania gruntów, czego przyczyną
  może być uszkodzenie sieci wodociągowej prosimy o natychmiastowe zawiadomienie z formularza lub telefonicznie

  Adres Awarii

  Opis zgłoszenia

  Telefon kontaktowy