Wodociągi Puławy
WIRTUALNY DORADCA
zgłoś awarie
Wodociągi Puławy
Wirtualny Doradca
W celu zgłoszenia awarii wodociągowej prosimy o kontakt z Dyspozytorem. pod numerem telefonu 81 458 68 44 lub tel. alarmowy 994
Awarie
Gdzie zgłosić awarię i wyciek wody?
Jaka jest cena wody?
Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej i/lub wodociągowej
Zawieranie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków
A
A+
A++
A
A
A
AKTUALNOŚCI
Strona główna
POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI ZAKOŃCZONE

Szanowni Państwo,

informujemy, iż w dniu 5 lipca 2023 r. Rada Nadzorcza Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów              i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie” Spółka z o.o.z siedzibą w Puławach zakończyła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.

W efekcie przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego, na stanowisko Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie” Spółka z o.o.z siedzibą w Puławach powołano Pana Dariusza Dąbrowskiego, który obejmie powyższe stanowisko od 11 lipca 2023 r.

Jednocześnie, w związku z powyższą decyzją, wygasł mandat członka zarządu Pana Wiesława Duklewskiego powołanego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki na czas prowadzonego postępowania kwalifikacyjnego.

    W przypadku stwierdzenia wycieku, wypływu wody powodującego zalewanie ulic, działki itd., bądź stwierdzenia podtapiania gruntów, czego przyczyną
    może być uszkodzenie sieci wodociągowej prosimy o natychmiastowe zawiadomienie z formularza lub telefonicznie

    Adres Awarii

    Opis zgłoszenia

    Telefon kontaktowy