Wodociągi Puławy
WIRTUALNY DORADCA
zgłoś awarie
Wodociągi Puławy
Wirtualny Doradca
W celu zgłoszenia awarii wodociągowej prosimy o kontakt z Dyspozytorem. pod numerem telefonu 81 458 68 44 lub tel. alarmowy 994
Awarie
Gdzie zgłosić awarię i wyciek wody?
Jaka jest cena wody?
Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej i/lub wodociągowej
Zawieranie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków
A
A+
A++
A
A
A
AKTUALNOŚCI
Strona główna
POZYTYWNA OCENA I ETAPU PROJEKTU

Informujemy, że Projekt pn.„ Przygotowanie założeń i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa” prowadzony z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka lata 2007 – 2013, Działanie 1.4 – 4.1,  uzyskał pozytywną ocenę za I Etap realizacji działań.

Dla uzyskania rozliczenia i pozytywnej oceny z realizacji I Etapu Projektu prowadzone były:

1. Kontrola miejscowa Projektu.
W dniach 18,19,20 lipca 2012 r. odbyła się kontrola miejscowa Projektu w siedzibie administracyjnej MPWiK „Wodociągi Puławskie” Sp. z o.o. w Puławach oraz na obiektach Przedsiębiorstwa – Spółki.
W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w realizacji Projektu.

2. Ocena wniosku o płatność końcową oraz rozliczenie I Etapu Projektu z obligatoryjnym sprawozdaniem z realizacji badań i prowadzonych prac rozwojowych wraz z analizą ekonomiczną i badaniami rynkowymi dotyczącymi realizacji I Etapu Projektu, z ukazaniem i potwierdzeniem celowości wdrożenia wyników I Etapu Projektu.

Złożony w dniu 29.06.2012 r. w Lubelskiej Fundacji Rozwoju z siedzibą w Lublinie jako Regionalnej Instytucji Finansującej , wniosek o płatność końcową nr WNP-POIG.01.04.00-06-019/09-08 w ramach Umowy o dofinansowanie, został zaakceptowany i pozytywnie rozliczony, tym samym przyznano dofinansowanie na II Etap Projektu w ramach Umowy o dofinasowanie Nr UDA-POIG.01.04.00-06-019/09-00 UDA-POIG.04.01.00-06-019/09-00.

    W przypadku stwierdzenia wycieku, wypływu wody powodującego zalewanie ulic, działki itd., bądź stwierdzenia podtapiania gruntów, czego przyczyną
    może być uszkodzenie sieci wodociągowej prosimy o natychmiastowe zawiadomienie z formularza lub telefonicznie

    Adres Awarii

    Opis zgłoszenia

    Telefon kontaktowy