Wodociągi Puławy
WIRTUALNY DORADCA
zgłoś awarie
Wodociągi Puławy
Wirtualny Doradca
W celu zgłoszenia awarii wodociągowej prosimy o kontakt z Dyspozytorem. pod numerem telefonu 81 458 68 44 lub tel. alarmowy 994
Awarie
Gdzie zgłosić awarię i wyciek wody?
Jaka jest cena wody?
Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej i/lub wodociągowej
Zawieranie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków
A
A+
A++
A
A
A
AKTUALNOŚCI
Strona główna
POZYTYWNA OCENA KONTRAKTU NA WDROŻENIE SYSTEMU ZDALNEGO ODCZYTU WODOMIERZY W PUŁAWACH

Lubelska Fundacja Rozwoju jako Regionalna Instytucja Finansująca oceniła pozytywnie wniosek rozliczeniowy z realizacji prac wdrożenia systemu zdalnego odczytu wodomierzy w Puławach.
W ramach tej inwestycji w terminie od dnia 01.08.2013 r. do dnia 31.07.2014 r., nabyte zostały wodomierze i nakładki na wodomierze, przystosowane do integracji z oprogramowaniem dla zdalnego odczytu wodomierzy. Łączna wartość kontraktu stanowiła kwotę netto 1 769 428,00 PLN + 23% VAT = 2 176 396,44 PLN brutto. Poziom pozyskanego przez nas dofinansowania to 50% kosztów netto, czyli kwota 884 714,00 PLN, zgodnie z wytycznymi programowymi i Umową o dofinansowanie przedsięwzięcia. Źródłem dofinansowania jest Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka , lata 2007 – 2013.

    W przypadku stwierdzenia wycieku, wypływu wody powodującego zalewanie ulic, działki itd., bądź stwierdzenia podtapiania gruntów, czego przyczyną
    może być uszkodzenie sieci wodociągowej prosimy o natychmiastowe zawiadomienie z formularza lub telefonicznie

    Adres Awarii

    Opis zgłoszenia

    Telefon kontaktowy