Wodociągi Puławy
WIRTUALNY DORADCA
zgłoś awarie
Wodociągi Puławy
Wirtualny Doradca
W celu zgłoszenia awarii wodociągowej prosimy o kontakt z Dyspozytorem. pod numerem telefonu 81 458 68 44 lub tel. alarmowy 994
Awarie
Gdzie zgłosić awarię i wyciek wody?
Jaka jest cena wody?
Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej i/lub wodociągowej
Zawieranie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków
A
A+
A++
A
A
A
AKTUALNOŚCI
Strona główna
POZYTYWNA OCENA PROJEKTU SFINANSOWANEGO Z P.O.I.G.

Informujemy, że Projekt pn.„ Przygotowanie założeń i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa” z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (P.O.I.G.), lata 2007 – 2013, Działanie 1.4 – 4.1, uzyskał pozytywną ocenę końcową i został zakończony z dniem 30.12.2015 r.

Dla uzyskania przez MPWiK „Wodociągi Puławskie” Spółka z o.o. w Puławach pozytywnej oceny z realizacji Projektu prowadzone były przez Lubelską Fundację Rozwoju jako Regionalną Instytucję Finansującą działającą z ramienia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, następujące działania :

1. Kontrole miejscowe Projektu, które odbywały się w siedzibie administracyjnej MPWiK „Wodociągi Puławskie” Sp. z o.o. w Puławach oraz na obiektach Przedsiębiorstwa – Spółki. W wyniku przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w realizacji Projektu.

2. Ocena dokumentacji wniosków o płatności pośrednie oraz wniosku o płatność końcową wraz

z rozliczeniem wymaganych rezultatów z wdrożenia Projektu – patrz: Ulotka Informacyjna

o Zakończeniu Projektu.

Łączna wartość zrealizowanego Projektu stanowi kwotę netto 5 668 842 PLN + 23% VAT = 6 972 676 PLN brutto
, z dofinansowaniem w kwocie: 2 719 296 PLN (czyli 48%), w tym :
Etap I Projektu: poniesione koszty : 460 500 PLN – dofinansowanie: 115 125 PLN ( czyli 25% )
Etap II Projektu: poniesione koszty: 5 208 342 PLN – dofinansowanie: 2 604 171 PLN (czyli 50% )
Poziom pozyskanego przez Spółkę dofinansowania jest zgodny z wytycznymi programowymi
i Umową o dofinansowanie Nr UDA-POIG.01.04.00-06-019/09-00 UDA-POIG.04.01.00-06-019/09-00.
Źródło dofinansowania to Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 – 2013.

    W przypadku stwierdzenia wycieku, wypływu wody powodującego zalewanie ulic, działki itd., bądź stwierdzenia podtapiania gruntów, czego przyczyną
    może być uszkodzenie sieci wodociągowej prosimy o natychmiastowe zawiadomienie z formularza lub telefonicznie

    Adres Awarii

    Opis zgłoszenia

    Telefon kontaktowy