Wodociągi Puławy
WIRTUALNY DORADCA
zgłoś awarie
Wodociągi Puławy
Wirtualny Doradca
W celu zgłoszenia awarii wodociągowej prosimy o kontakt z Dyspozytorem. pod numerem telefonu 81 458 68 44 lub tel. alarmowy 994
Awarie
Gdzie zgłosić awarię i wyciek wody?
Jaka jest cena wody?
Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej i/lub wodociągowej
Zawieranie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków
A
A+
A++
A
A
A
AKTUALNOŚCI
Strona główna
POZYTYWNA OCENA ZADANIA 2 II ETAPU PROJEKTU

Lubelska Fundacja Rozwoju jako Regionalna Instytucja Finansująca zatwierdziła wniosek rozliczający zadanie 2 z II etapu Projektu prowadzonego dla wdrożenia zintegrowanego systemu zarządzania infrastrukturą techniczną przedsiębiorstwa.
W ramach prac realizowanych w terminie od dnia 01.02.2013 r. do dnia 31.10.2013 r., nabyta została licencja oprogramowania ERP za kwotę 570 800,00 PLN. Poziom pozyskanego przez nas dofinansowania to 50%, czyli kwota 285 400,00 PLN, zgodnie z wytycznymi programowymi i Umową o dofinansowanie Projektu.

    W przypadku stwierdzenia wycieku, wypływu wody powodującego zalewanie ulic, działki itd., bądź stwierdzenia podtapiania gruntów, czego przyczyną
    może być uszkodzenie sieci wodociągowej prosimy o natychmiastowe zawiadomienie z formularza lub telefonicznie

    Adres Awarii

    Opis zgłoszenia

    Telefon kontaktowy