Wodociągi Puławy
WIRTUALNY DORADCA
zgłoś awarie
Wodociągi Puławy
Wirtualny Doradca
W celu zgłoszenia awarii wodociągowej prosimy o kontakt z Dyspozytorem. pod numerem telefonu 81 458 68 44 lub tel. alarmowy 994
Awarie
Gdzie zgłosić awarię i wyciek wody?
Jaka jest cena wody?
Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej i/lub wodociągowej
Zawieranie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków
A
A+
A++
A
A
A
AKTUALNOŚCI
Strona główna
PROJEKT BUDOWY SIECI WOD-KAN W OSIEDLU WŁOSTOWICE W SEKTORACH CD + FGH I+II

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie” Sp. z o.o. zleciło wykonanie projektów sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w osiedlu Włostowice w sektorze CD i FGH I + II w Puławach do Biura Projektów Budownictwa Komunalnego sp. z o.o. które złożyło najkorzystniejsza ofertę.

Obszar objęty projektowaniem przedstawia poniższy mapa:

Projektowanie zostało zakończone w listopadzie 2011r i było wykonywane zgodnie z Planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie Spółka z o.o. w Puławach na lata 2010÷2014. W 2011r. zaprojektowane zostały następujące sieci: – sieć wodociągowa w sektorze CD o łącznej długości ok. 838,5 m oraz w sektorze FGH I + II o długości ok. 2296,5 m.

Lokalizację przedmiotowej sieci wodociagowej przedstawiają 2 poniższe schematy:

– sieć kanalizacji sanitarnej w sektorze CD o łącznej długości ok. 998,2 m oraz w sektorze FGH I+II o długości ok. 2499 m. Lokalizację przedmiotowej sieci kanalizacji sanitarnej przedstawiają 2 poniższe schematy:

W celu uniknięcia nadmiernego zagłębienia zaprojektowana została również jedna przepompownia ścieków. Zaprojektowane sieci będą umożliwiały pobór wody i odprowadzanie ścieków (z poziomu zera budynku) przez istniejących i przyszłych mieszkańców osiedla Włostowice w ww. sektorach. Instrukcja postępowania w celu wydania warunków na włączenie do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dostępna jest na naszej stronie internetowej.

    W przypadku stwierdzenia wycieku, wypływu wody powodującego zalewanie ulic, działki itd., bądź stwierdzenia podtapiania gruntów, czego przyczyną
    może być uszkodzenie sieci wodociągowej prosimy o natychmiastowe zawiadomienie z formularza lub telefonicznie

    Adres Awarii

    Opis zgłoszenia

    Telefon kontaktowy