Wodociągi Puławy
WIRTUALNY DORADCA
zgłoś awarie
Wodociągi Puławy
Wirtualny Doradca
W celu zgłoszenia awarii wodociągowej prosimy o kontakt z Dyspozytorem. pod numerem telefonu 81 458 68 44 lub tel. alarmowy 994
Awarie
Gdzie zgłosić awarię i wyciek wody?
Jaka jest cena wody?
Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej i/lub wodociągowej
Zawieranie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków
A
A+
A++
A
A
A
AKTUALNOŚCI
Strona główna
PROJEKT „MIĘDZYGMINNY SYSTEM WODNO ŚCIEKOWY W RAMACH AGLOMERACJI PUŁAWY” JEDNĄ Z NAJLEPSZYCH INWESTYCJI KOMUNALNYCH POLSKI WSCHODNIEJ

W dniu 22 września 2016 r. podczas gali towarzyszącej III Wschodniemu Kongresowi Gospodarczemu w Białymstoku, Rada Konsultacyjna plebiscytu Top Inwestycje Komunalne Polski Wschodniej 2016 wyróżniła Projekt „Międzygminny system wodno ściekowy w ramach aglomeracji TOP INWESTYCJE KOMUNALNE POLSKI WSCHODNIEJ 2016.
Celem konkursu Top Inwestycje Komunalne Polski Wschodniej było wyróżnienie najlepszych inwestycji komunalnych, wskazanie ich skali oraz prorozwojowego efektu dla gospodarki, regionu i mieszkańców pięciu województw Polski wschodniej. Konkurs miał za zadanie wyłonienie tych inwestycji komunalnych, które najbardziej przyczyniły się do rozwoju gospodarki, regionu i mieszkańców Polski Wschodniej w ostatnich dziesięciu latach.
Główne kryterium konkursu Top Inwestycje Komunalne Polski Wschodniej 2016 to efekt prorozwojowy inwestycji, a ponadto:

» rozmach inwestycji w odniesieniu do budżetu i możliwości samorządu,
» walory estetyczne,
» funkcjonalność,
» nowatorstwo,
» współpraca z lokalną społecznością na etapie projektowania inwestycji,
» montaż finansowy (koncesja, kredyt, dotacja, PPP etc.),
» aktywne gospodarowanie majątkiem.

Galeria zdjęć z wręczenia nagród.

W imieniu MPWiK „Wodociągi Puławskie” Spółka z o.o. w Puławach nagrodę odebrał Roman Mazurek Prezes Zarządu. W imieniu gminy Miasto Puławy nagrodę odebrał Tadeusz Kocoń – Wiceprezydent Miasta Puławy.
W imieniu Gminy Końskowola nagrodę odebrał Stanisław Gołębiowski – Wójt Gminy Końskowola. W imieniu gminy Żyrzyn nagrodę odebrał Andrzej Bujek – Wójt Gminy Żyrzyn.

    W przypadku stwierdzenia wycieku, wypływu wody powodującego zalewanie ulic, działki itd., bądź stwierdzenia podtapiania gruntów, czego przyczyną
    może być uszkodzenie sieci wodociągowej prosimy o natychmiastowe zawiadomienie z formularza lub telefonicznie

    Adres Awarii

    Opis zgłoszenia

    Telefon kontaktowy