Wodociągi Puławy
WIRTUALNY DORADCA
zgłoś awarie
Wodociągi Puławy
Wirtualny Doradca
W celu zgłoszenia awarii wodociągowej prosimy o kontakt z Dyspozytorem. pod numerem telefonu 81 458 68 44 lub tel. alarmowy 994
Awarie
Gdzie zgłosić awarię i wyciek wody?
Jaka jest cena wody?
Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej i/lub wodociągowej
Zawieranie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków
A
A+
A++
A
A
A
AKTUALNOŚCI
Strona główna
PROJEKT NA DOFINANSOWANIE Z FUNDUSZY UE

Przygotowano i złożono w dniu 16.11.2009 r. wniosek o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka dla kompleksowego projektu pn.: „Przygotowanie założeń i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa„.

Celem projektu jest podniesienie innowacyjności MPWiK poprzez wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania infrastrukturą techniczną.

System umożliwi miedzy innymi:

 • kompleksowe wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania w przedsiębiorstwie /ERP/, ocenę awaryjności sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
 • monitoring sieci wodociągowych wraz z systemem ograniczenia strat,
 • zdalny odczyt wodomierzy.

Wniosek został pozytywnie oceniony pod względem spełnienia kryteriów formalnych i został przekazany do Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej.

  W przypadku stwierdzenia wycieku, wypływu wody powodującego zalewanie ulic, działki itd., bądź stwierdzenia podtapiania gruntów, czego przyczyną
  może być uszkodzenie sieci wodociągowej prosimy o natychmiastowe zawiadomienie z formularza lub telefonicznie

  Adres Awarii

  Opis zgłoszenia

  Telefon kontaktowy