Wodociągi Puławy
WIRTUALNY DORADCA
zgłoś awarie
Wodociągi Puławy
Wirtualny Doradca
W celu zgłoszenia awarii wodociągowej prosimy o kontakt z Dyspozytorem. pod numerem telefonu 81 458 68 44 lub tel. alarmowy 994
Awarie
Gdzie zgłosić awarię i wyciek wody?
Jaka jest cena wody?
Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej i/lub wodociągowej
Zawieranie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków
A
A+
A++
A
A
A
AKTUALNOŚCI
Strona główna
PROJEKT ZATWIERDZONY

Informujemy, że projekt pn.: „Przygotowanie założeń i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa”, który został złożony przez MPWiK „Wodociągi Puławskie” Sp. z o.o., w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 – 2013, Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych – Działanie 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, został zatwierdzony do wsparcia z funduszy europejskich.

Wymieniony projekt w ramach konkursu o dofinansowanie z POIG 2007 – 2013, w dniu 16 listopada 2009 r. został złożony do Regionalnej Instytucji Finansującej-Lubelskiej Fundacji Rozwoju, a następnie za jej pośrednictwem, do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i podlegał ocenom: formalnej oraz merytorycznej. W dniu 29 listopada 2010 r. przekazano pisemna informacje, że w wyniku oceny, projekt został rekomendowany do wsparcia przez Komisje Konkursowa, uzyskał pozytywna ocenę i został zatwierdzony przez Instytucje Pośredniczące, tj.: MSWiN, MG oraz Instytucję Zarządzającą, tj. MRR, do dofinansowania.

Założeniem projektu jest opracowanie, w wyniku prac badawczo – rozwojowych, metodyki planowanego do wdrożenia systemu oraz jego wdrożenie jako Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa.

Celem projektu jest podniesienie innowacyjności działania Przedsiębiorstwa – Spółki oraz usprawnienie zarządzania majątkiem sieciowym, tj. obiektami i sieciami wodociągowo – kanalizacyjnymi, będącymi w dysponowaniu MPWiK „Wodociągi Puławskie” Sp. z o.o.
Planowany termin realizacji projektu:
– rozpoczęcie realizacji: 01.03.2011 r.
– zakończenie realizacji: 28.02.2015 r.
Wartość projektu wynosi: netto/ brutto: 5 846 200 PLN / 7 171 800 PLN
Kwota dofinansowania: 2 805 600 PLN, tj. ok. 50 % wartości projektu

    W przypadku stwierdzenia wycieku, wypływu wody powodującego zalewanie ulic, działki itd., bądź stwierdzenia podtapiania gruntów, czego przyczyną
    może być uszkodzenie sieci wodociągowej prosimy o natychmiastowe zawiadomienie z formularza lub telefonicznie

    Adres Awarii

    Opis zgłoszenia

    Telefon kontaktowy