Wodociągi Puławy
WIRTUALNY DORADCA
zgłoś awarie
Wodociągi Puławy
Wirtualny Doradca
W celu zgłoszenia awarii wodociągowej prosimy o kontakt z Dyspozytorem. pod numerem telefonu 81 458 68 44 lub tel. alarmowy 994
Awarie
Gdzie zgłosić awarię i wyciek wody?
Jaka jest cena wody?
Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej i/lub wodociągowej
Zawieranie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków
A
A+
A++
A
A
A
AKTUALNOŚCI
Strona główna
PRZETARG NIEOGRANICZONY

Ogłoszono przetarg nieograniczony na „WDROŻENIE SYSTEMU ZDALNEGO ODCZYTU WODOMIERZY DLA AGLOMERACJI PUŁAWY NA POTRZEBY MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI „WODOCIĄGI PUŁAWSKIE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W PUŁAWACH

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie” Sp. z o.o. w Puławach zaprasza do składania ofert na w/w zamówienie publiczne, w ramach realizacji Projektu Nr POIG.01.04.00-06-019/09; POIG.04.01.00-06-019/09 pn. „Przygotowanie założeń i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Miejsce zamieszczenia ogłoszenia:
• Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
• Strona internetowa Zamawiającego: www.mpwik.pulawy.pl
• Tablica ogłoszeń w siedzibie administracyjnej Zamawiającego


Informujemy tym samym, że w oparciu o w/w procedurę przetargu, nabywane i rozliczane będą zakupy i działania z zadania 10 II Etapu Projektu, zgodnie z Umową o dofinansowanie Projektu wraz z integralnym Aneksem Nr UDA – POIG.01.04.00-06-019/09-05 UDA – POIG.04.01.00-06-019/09-05 z dnia 09.03.2015 r. oraz wytycznymi programowymi.

    W przypadku stwierdzenia wycieku, wypływu wody powodującego zalewanie ulic, działki itd., bądź stwierdzenia podtapiania gruntów, czego przyczyną
    może być uszkodzenie sieci wodociągowej prosimy o natychmiastowe zawiadomienie z formularza lub telefonicznie

    Adres Awarii

    Opis zgłoszenia

    Telefon kontaktowy