Wodociągi Puławy
WIRTUALNY DORADCA
zgłoś awarie
Wodociągi Puławy
Wirtualny Doradca
W celu zgłoszenia awarii wodociągowej prosimy o kontakt z Dyspozytorem. pod numerem telefonu 81 458 68 44 lub tel. alarmowy 994
Awarie
Gdzie zgłosić awarię i wyciek wody?
Jaka jest cena wody?
Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej i/lub wodociągowej
Zawieranie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków
A
A+
A++
A
A
A
AKTUALNOŚCI
Strona główna
PRZETARG NIEOGRANICZONY

Ogłoszono przetarg nieograniczony na „WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PRZEDSIĘBIORSTWA W TYM: DOSTAWA PROGRAMOWANIA, LICENCJI ORAZ SPRZĘTU, WDROŻENIE SYSTEMU INSTRUKTAŻ OBSŁUGI I ASYSTA TECHNICZNA NA POTRZEBY MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI „WODOCIĄGI PUŁAWSKIE” SP. Z O.O. W PUŁAWACH”.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie” Sp. z o.o. w Puławach zaprasza do składania ofert na w/w zamówienie publiczne, w ramach realizacji Projektu Nr POIG.01.04.00-06-019/09; POIG.04.01.00-06-019/09 pn. „Przygotowanie założeń i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Miejsce zamieszczenia ogłoszenia:

 • Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, pod numerem 2012/S 204-335894
 • Strona internetowa Zamawiającego: www.mpwik.pulawy.pl
 • Tablica ogłoszeń w siedzibie administracyjnej Zamawiającego

Informujemy tym samym, że oparciu o w/w procedurę przetargu, nabywane i rozliczane będą zakupy i działania z zadań: 1,2,5,6,9 II Etapu Projektu, zgodnie z Umową o dofinansowanie Projektu i wytycznymi programowymi. Pozostałe zakupy i działania w ramach zadań: 3,4,7,8 II Etapu Projektu z uwagi na odrębną specyfikę przedmiotu zamówienia, rozliczane będą w ramach odrębnej procedury zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym Umowy o dofinansowanie Projektu.

  W przypadku stwierdzenia wycieku, wypływu wody powodującego zalewanie ulic, działki itd., bądź stwierdzenia podtapiania gruntów, czego przyczyną
  może być uszkodzenie sieci wodociągowej prosimy o natychmiastowe zawiadomienie z formularza lub telefonicznie

  Adres Awarii

  Opis zgłoszenia

  Telefon kontaktowy