Wodociągi Puławy
WIRTUALNY DORADCA
zgłoś awarie
Wodociągi Puławy
Wirtualny Doradca
W celu zgłoszenia awarii wodociągowej prosimy o kontakt z Dyspozytorem. pod numerem telefonu 81 458 68 44 lub tel. alarmowy 994
Awarie
Gdzie zgłosić awarię i wyciek wody?
Jaka jest cena wody?
Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej i/lub wodociągowej
Zawieranie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków
A
A+
A++
A
A
A
AKTUALNOŚCI
Strona główna
REFUNDACJA ZA REALIZACJĘ ZADANIA 1 Z I ETAPU PROJEKTU

Pozyskano refundację za realizację zadania 1 z I ETAPU projektu pn. ” Przygotowanie założeń i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa”

1. Informujemy o pozyskaniu dofinansowania za zrealizowane w ramach w/w projektu zadanie 1 pn.: „Opracowanie założeń i zasad wdrożenia bazy danych typu GIS na potrzeby opracowania ZSZIT Przedsiębiorstwa wraz z wypracowaniem wzorca użytkowego wdrożenia tego zadania w przedsiębiorstwach wod – kan średniej wielkości”

1.1 Całkowita kwota wydatków poniesiona za realizację zadania 1 w ramach w/w projektu, objęta wnioskiem o płatność pośrednią nr WNP – POIG.01.04.00-06-019/09-01 za okres do dnia 20.06.2011 r. : 42 535,55 PLN
1.2 Kwota wydatków kwalifikowalnych: 42 535,55 PLN

1.3 Kwota pozyskanego dofinansowania przez refundację: 10 633,88 PLN
1.3.1 Refundacja w 85%, to dofinansowanie w formie płatności ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – kwota w wysokości: 9 038,80 PLN
1.3.2 Refundacja w 15%, to dofinansowanie w formie dotacji celowej ze środków stanowiących wkład krajowy – kwota w wysokości: 1 595,08 PLN

1.4 Procentowy wymiar dofinansowania: 25 % kwoty wydatków kwalifikowalnych, tj. zgodnie z wytycznymi programowymi oraz z Umową o dofinansowanie Nr UDA-POIG.01.04.00-06-019/09-00 UDA-POIG.04.01.00-06-019/09-00 z dnia 30.12.2010 r.

1.5 Refundację pozyskano w oparciu o Umowę o dofinansowanie Nr UDA-POIG.01.04.00-06-019/09-00 UDA-POIG.04.01.00-06-019/09-00 z dnia 30.12.2010 r. oraz złożony i zatwierdzony wniosek o płatność pośrednią nr WNP – POIG.01.04.00-06-019/09-01 do Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia tj. Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie za pośrednictwem Lubelskiej Fundacji Rozwoju z siedzibą w Lublinie, jako Regionalnej Instytucji Finansującej.

    W przypadku stwierdzenia wycieku, wypływu wody powodującego zalewanie ulic, działki itd., bądź stwierdzenia podtapiania gruntów, czego przyczyną
    może być uszkodzenie sieci wodociągowej prosimy o natychmiastowe zawiadomienie z formularza lub telefonicznie

    Adres Awarii

    Opis zgłoszenia

    Telefon kontaktowy