Wodociągi Puławy
WIRTUALNY DORADCA
zgłoś awarie
Wodociągi Puławy
Wirtualny Doradca
W celu zgłoszenia awarii wodociągowej prosimy o kontakt z Dyspozytorem. pod numerem telefonu 81 458 68 44 lub tel. alarmowy 994
Awarie
Gdzie zgłosić awarię i wyciek wody?
Jaka jest cena wody?
Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej i/lub wodociągowej
Zawieranie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków
A
A+
A++
A
A
A
AKTUALNOŚCI
Strona główna
REFUNDACJA ZA REALIZACJĘ ZADANIA 9 Z I ETAPU PROJEKTU

Pozyskano refundację za realizację zadania 9 z I ETAPU Projektu pn. ”Przygotowanie założeń i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa”.

1. Informujemy o pozyskaniu dofinansowania za zrealizowane w/w Zadanie pn.: „Opracowanie systemu monitoringu sieci kanalizacyjnej oraz założeń i zasad tworzenia systemu zdalnego odczytu wodomierzy”.

1.1 Całkowita kwota wydatków poniesiona za realizację zadania 9 w ramach w/w Projektu, objęta wnioskiem o płatność nr WNP – POIG.01.04.00-06-019/09-08 za okres do dnia 18.06.2012 r.: 45 375,69 PLN, gdzie kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 40 518,13 PLN
1.2 Kwota pozyskanego dofinansowania przez refundację: 10 129,55 PLN, stanowi równowartość 25 % kwoty wydatków kwalifikowalnych.
Pozyskana refundacja w kwocie: 10 129,55 PLN składa się z dofinansowania w formie płatności ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – kwota w wysokości: 8 610,11 PLN oraz z dofinansowania w formie dotacji celowej ze środków stanowiących wkład krajowy – kwota w wysokości: 1 519,44 PLN

    W przypadku stwierdzenia wycieku, wypływu wody powodującego zalewanie ulic, działki itd., bądź stwierdzenia podtapiania gruntów, czego przyczyną
    może być uszkodzenie sieci wodociągowej prosimy o natychmiastowe zawiadomienie z formularza lub telefonicznie

    Adres Awarii

    Opis zgłoszenia

    Telefon kontaktowy