Wodociągi Puławy
WIRTUALNY DORADCA
zgłoś awarie
Wodociągi Puławy
Wirtualny Doradca
W celu zgłoszenia awarii wodociągowej prosimy o kontakt z Dyspozytorem. pod numerem telefonu 81 458 68 44 lub tel. alarmowy 994
Awarie
Gdzie zgłosić awarię i wyciek wody?
Jaka jest cena wody?
Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej i/lub wodociągowej
Zawieranie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków
A
A+
A++
A
A
A
AKTUALNOŚCI
Strona główna
RELACJA Z KONFERENCJI

7 grudnia 2012 r. innowacje, nauka, technika i praktyka dla potrzeb zintegrowanych systemów zarządzania sieciami wodociągowymi i kanalizacyjnymi, znalazły miejsce swojego wyrazu i prezencji podczas I konferencji naukowo – technicznej pt. „Zintegrowane systemy zarządzania sieciami wodociągowymi i kanalizacyjnymi GIS, monitoring, modelowanie – realne korzyści”, organizowanej przez MPWiK Puławy w Puławskim Parku Naukowo – Technologicznym.

Spotkanie odbyło się w związku z promocją i inwencją prezentacji nowatorskich założeń oraz efektów I Etapu i trwającą realizacją II Etapu Projektu pn.”Przygotowanie założeń i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa”. Realizacja Projektu jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Działanie 1.4 i Działanie 4.1.

Z uwagi na rangę tematów omawianych podczas spotkania, konferencję wsparła obecność Patronów:
Patronat Honorowy Prezydenta Miasta Puławy reprezentowany obecnością Pana Grzegorza Nakoniecznego Wiceprezydenta Miasta Puławy, Patronat Techniczny reprezentowany obecnością Pani Doroty Jakuta Dyrektor Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie, Patronat Naukowy z Politechniki Warszawskiej reprezentowany obecnością Pana Prof. dr hab. inż. Mariana Kwietniewskiego oraz ze strony Politechniki Lubelskiej reprezentowany obecnością Pani Prof. PL dr hab. inż. Beaty Kowalskiej.

Konferencji towarzyszył również patronat medialny: Rzecznik Prasowy Politechniki Lubelskiej, Portal Innowacji z ramienia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Regionalny Punkt Konsultacyjny KSU przy Lubelskiej Fundacji Rozwoju, Fundacja Puławskie Centrum Przedsiębiorczości oraz media lokalne: Radio Lublin, Kurier Lubelski, TVK Puławy.

Podczas spotkania zaprezentowano pozytywne efekty współpracy naukowo – badawczej oraz informacje dotyczące praktycznych zastosowań dla efektywności wdrażania zintegrowanych systemów zarządzania sieciami wodociągowymi i kanalizacyjnymi. Prezentowano m.in. tematy:

 • Metodyka wdrażania Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji na przykładzie MPWiK „Wodociągi Puławskie” Sp. z o.o.
 • Problemy doboru systemu zdalnego odczytu wodomierzy dla potrzeb racjonalizacji zaopatrzenia odbiorców w wodę
 • Pespektywy wykorzystania systemu monitoringu sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w procesie ich eksploatacji i rozwoju
 • Zasady tworzenia modelu numerycznego sieci wodociągowej na przykładzie systemu zaopatrzenia w wodę miasta Puławy
 • Zasady tworzenia modelu numerycznego sieci kanalizacyjnej na przykładzie systemu kanalizacyjnego miasta Puławy
 • Wyzwania związane z wdrażaniem systemów zarządzania infrastrukturą techniczną przedsiębiorstw wodociągowych i kanalizacyjnych
 • Pomiary, sterowanie i monitorowanie sieci wodociągowej, możliwości integracji z systemami SCADA, radiowy stacjonarny odczyt wodomierzy i zwiększanie efektywności przedsiębiorstwa

Prelegentami konferencji byli eksperci środowiska naukowego oraz przedstawiciele z firm branży wodociągowo – kanalizacyjnej.

Podczas imprezy prezentowali się sponsorzy konferencji: GRUNDFOS Pompy Sp. z o.o. , Hawle Sp. z o.o. , Saint – Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o. i wystawcy konferencji: ZŁOTE RUNO Sp. z o.o. , Mirometr Sp. z o.o. , RURGAZ Sp. z o.o., KORDAB Sp. z o.o. , AKWA Sp. z o.o.

Imprezie towarzyszyły również ciekawe stanowiska wystawiennicze firm oferujących nowoczesne produkty i usługi z branży wodociągowo – kanalizacyjnej oraz branży IT, które mają zastosowania w branży wod – kan.

I ogólnopolska konferencja naukowo – techniczna organizowana przez MPWiK Puławy skupiła grono 130 osób ze środowisk branży wodociągowo – kanalizacyjnej, podmiotów gospodarczych, jednostek naukowych, otoczenia biznesu i administracji państwowej. Wśród uczestników konferencji znalazło się 17 przedsiębiorstw wodociągowo – kanalizacyjnych z terenu całej Polski oraz 6 lokalnych i krajowych biur projektowo – wykonawczych.

Podczas wywiązanej w trakcie konferencji dyskusji panelowej i rozmów kuluarowych szczególnie rozwijano problematykę związaną z monitoringiem sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Uczestnicy konferencji zainicjowali swoim zainteresowaniem potrzebę organizacji kolejnych, cyklicznych spotkań tego typu.

Funkcjonalność architektoniczna i nowoczesna infrastruktura Puławskiego Parku Naukowo – Technologicznego doskonale sprawdzały się i komponowały dla potrzeb imprezy.
Miejsce konferencji i tematyka konferencji, współgrały dla potrzeb wymiany doświadczeń uczestników spotkania, dotyczących najnowszych osiągnięć naukowych i technologicznych w aspekcie zapotrzebowań rynkowych.

Jako organizator konferencji, pragniemy jeszcze raz, serdecznie podziękować wszystkim Patronom, Sponsorom, Wystawcom i Uczestnikom spotkania, za udział w tym ważnym wydarzeniu.

  W przypadku stwierdzenia wycieku, wypływu wody powodującego zalewanie ulic, działki itd., bądź stwierdzenia podtapiania gruntów, czego przyczyną
  może być uszkodzenie sieci wodociągowej prosimy o natychmiastowe zawiadomienie z formularza lub telefonicznie

  Adres Awarii

  Opis zgłoszenia

  Telefon kontaktowy