Wodociągi Puławy
WIRTUALNY DORADCA
zgłoś awarie
Wodociągi Puławy
Wirtualny Doradca
W celu zgłoszenia awarii wodociągowej prosimy o kontakt z Dyspozytorem. pod numerem telefonu 81 458 68 44 lub tel. alarmowy 994
Awarie
Gdzie zgłosić awarię i wyciek wody?
Jaka jest cena wody?
Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej i/lub wodociągowej
Zawieranie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków
A
A+
A++
A
A
A
AKTUALNOŚCI
Strona główna
ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. BACZYŃSKIEGO

Zakończono prace budowlane polegające na budowie odcinka sieci wodociągowej w ul. Baczyńskiego. W dniu 05.11.2012r. odbył się odbiór końcowy i przekazanie do eksploatacji wybudowanego odcinka wodociągu. W zakresie zadania inwestycyjnego zrealizowanego siłami własnymi MPWiK „Wodociągi Puławskie” Sp. z o.o. wybudowano 74mb wodociągu DN110, z czego około 53mb wykonano metodą przewiertu sterowanego (HDD) przy zastosowaniu rur z PE. Nowy fragment sieci zwiększył niezawodność dostaw wody i umożliwił wyłączenie z eksploatacji odcinka przewodu wodociągowego będącego w złym stanie technicznym, przebiegającego przez teren prywatny.

    W przypadku stwierdzenia wycieku, wypływu wody powodującego zalewanie ulic, działki itd., bądź stwierdzenia podtapiania gruntów, czego przyczyną
    może być uszkodzenie sieci wodociągowej prosimy o natychmiastowe zawiadomienie z formularza lub telefonicznie

    Adres Awarii

    Opis zgłoszenia

    Telefon kontaktowy