Wodociągi Puławy
WIRTUALNY DORADCA
zgłoś awarie
Wodociągi Puławy
Wirtualny Doradca
W celu zgłoszenia awarii wodociągowej prosimy o kontakt z Dyspozytorem. pod numerem telefonu 81 458 68 44 lub tel. alarmowy 994
Awarie
Gdzie zgłosić awarię i wyciek wody?
Jaka jest cena wody?
Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej i/lub wodociągowej
Zawieranie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków
A
A+
A++
A
A
A
AKTUALNOŚCI
Strona główna
ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. BACZYŃSKIEGO

Zgodnie z posiadanym pozwoleniem na budowę dla wodociągu Dn 110mm, L=75mb przekazano plac budowy. Zadanie będzie realizowane siłami własnymi MPWiK „Wodociągi Puławskie” Sp. z o.o. Inwestycja ta ma na celu podwyższenie parametrów pracy wodociągu oraz zwiększenie jego niezawodności w tym rejonie miasta.

Planowany termin zakończenia inwestycji m-c październik 2012r.

    W przypadku stwierdzenia wycieku, wypływu wody powodującego zalewanie ulic, działki itd., bądź stwierdzenia podtapiania gruntów, czego przyczyną
    może być uszkodzenie sieci wodociągowej prosimy o natychmiastowe zawiadomienie z formularza lub telefonicznie

    Adres Awarii

    Opis zgłoszenia

    Telefon kontaktowy