Wodociągi Puławy
WIRTUALNY DORADCA
zgłoś awarie
Wodociągi Puławy
Wirtualny Doradca
W celu zgłoszenia awarii wodociągowej prosimy o kontakt z Dyspozytorem. pod numerem telefonu 81 458 68 44 lub tel. alarmowy 994
Awarie
Gdzie zgłosić awarię i wyciek wody?
Jaka jest cena wody?
Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej i/lub wodociągowej
Zawieranie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków
A
A+
A++
A
A
A
AKTUALNOŚCI
Strona główna
ROZLICZONO PODŁĄCZENIA KANALIZACYJNE W WITOWICACH I OPOCE

Pierwsze podłączenia do nowych sieci kanalizacyjnych zostały odebrane i przekazane do eksploatacji. Rozliczono indywidualnie każde z podłączeń, za rzeczywisty zakres zrealizowanej usługi. Wynagrodzenie kosztorysowe umożliwiło rozliczenie wszystkich zmian w stosunku do zaprojektowanych ilości robót i kształtowały indywidualną cenę końcową każdego z podłączeń.
Oznacza to, że ostatecznie niektóre podłączenia mogły kosztować mniej niż pierwotnie kalkulowano – zmniejszenie długości, ilości studzienek rewizyjnych itp., ale również mogły kosztować więcej, gdy zaszła uzasadniona i uzgodniona konieczność zwiększenia w/w zakresu rzeczowego. Podłączenia objęte są trzy letnią gwarancją, a zgłoszenia usterek w okresie gwarancyjnym należy kierować do MPWiK. Ponadto dla zainteresowanych udzielamy odpowiedzi na zapytania w zakresie wysokości faktur i rozliczenia usługi, a w przypadku jakichkolwiek niejasności lub wątpliwości w siedzibie Spółki przy ulicy Skowieszyńskiej 51 p. 107 lub pod numerem telefonu 81 458 68 39.

    W przypadku stwierdzenia wycieku, wypływu wody powodującego zalewanie ulic, działki itd., bądź stwierdzenia podtapiania gruntów, czego przyczyną
    może być uszkodzenie sieci wodociągowej prosimy o natychmiastowe zawiadomienie z formularza lub telefonicznie

    Adres Awarii

    Opis zgłoszenia

    Telefon kontaktowy