Wodociągi Puławy
WIRTUALNY DORADCA
zgłoś awarie
Wodociągi Puławy
Wirtualny Doradca
W celu zgłoszenia awarii wodociągowej prosimy o kontakt z Dyspozytorem. pod numerem telefonu 81 458 68 44 lub tel. alarmowy 994
Awarie
Gdzie zgłosić awarię i wyciek wody?
Jaka jest cena wody?
Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej i/lub wodociągowej
Zawieranie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków
A
A+
A++
A
A
A
AKTUALNOŚCI
Strona główna
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO

Informujemy iż, w związku z ogłoszonym w dniu 07.06.2017 r. konkursem na wybór brokera ubezpieczeniowego dla MPWIK „Wodociągi Puławskie” Sp. z o.o. w Puławach, w wyniku przeprowadzonego dwuetapowego postępowania oceny ofert jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez podmiot działający pod firmą:
MENTOR S.A. z siedzibą w Toruniu przy ul. Szosa Chełmińska 177-181.
Dziękujemy wszystkim firmom za złożenie ofert i udział w postępowaniu konkursowym.

    W przypadku stwierdzenia wycieku, wypływu wody powodującego zalewanie ulic, działki itd., bądź stwierdzenia podtapiania gruntów, czego przyczyną
    może być uszkodzenie sieci wodociągowej prosimy o natychmiastowe zawiadomienie z formularza lub telefonicznie

    Adres Awarii

    Opis zgłoszenia

    Telefon kontaktowy