Wodociągi Puławy
WIRTUALNY DORADCA
zgłoś awarie
Wodociągi Puławy
Wirtualny Doradca
W celu zgłoszenia awarii wodociągowej prosimy o kontakt z Dyspozytorem. pod numerem telefonu 81 458 68 44 lub tel. alarmowy 994
Awarie
Gdzie zgłosić awarię i wyciek wody?
Jaka jest cena wody?
Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej i/lub wodociągowej
Zawieranie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków
A
A+
A++
A
A
A
Informacja dla klienta
Strona główna
Informacja dla klienta

Drogi Kliencie,

Podejrzewasz, że Twój wodomierz główny źle pracuje ? Sprawdź, czy posiadasz sprawny zawór antyskażeniowy ! Przy braku lub niepoprawnej pracy zaworu antyskażeniowego mogą wystąpić zaburzenia w pracy wodomierza głównego, co może skutkować wyższymi rachunkami za wodę.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie istnieje obowiązek montowania zaworu antyskażeniowego za wodomierzem głównym (§113 pkt 7 i §115 pkt 2) na instalacji wewnętrznej, co jest w gestii właściciela lub zarządcy budynku.

    W przypadku stwierdzenia wycieku, wypływu wody powodującego zalewanie ulic, działki itd., bądź stwierdzenia podtapiania gruntów, czego przyczyną
    może być uszkodzenie sieci wodociągowej prosimy o natychmiastowe zawiadomienie z formularza lub telefonicznie

    Adres Awarii

    Opis zgłoszenia

    Telefon kontaktowy