Wodociągi Puławy
WIRTUALNY DORADCA
zgłoś awarie
Wodociągi Puławy
Wirtualny Doradca
W celu zgłoszenia awarii wodociągowej prosimy o kontakt z Dyspozytorem. pod numerem telefonu 81 458 68 44 lub tel. alarmowy 994
Awarie
Gdzie zgłosić awarię i wyciek wody?
Jaka jest cena wody?
Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej i/lub wodociągowej
Zawieranie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków
A
A+
A++
A
A
A
Informacja o należnościach
Strona główna
Informacja o należnościach

Informacja:

Skowieszyńska 51
tel.: 81 458 68 27

Stanowisko informacji o należnościach obsługuje następujące sprawy:

 • udzielanie informacji osobistej i telefonicznej na temat stanu należności  klientów,
 • wystawianie kwitów wpłaty należności do uregulowania,
 • rozkładanie na raty faktur w terminie płatności oraz zadłużenia,
 • wyjaśnianie spraw związanych z wstrzymaniem dostawy wody z tytułu zaległości.

Osoba ubiegająca się o udzielenie informacji o stanie należności powinna wskazać dane identyfikacyjne Odbiorcy usług:

 • Symbol Odbiorcy – jest to indywidualny numer nadawany Odbiorcy usług, który można znaleźć na fakturze lub wezwaniu do zapłaty,
 • imię i nazwisko lub nazwa Odbiorcy usług,
 • adres nieruchomości.

Przywrócenie dostawy wody wstrzymanej wskutek zadłużenia

Krok 1 – Uregulowanie należności

 • Pracownik MPWiK ustala z Odbiorcą usług  stan zadłużenia figurującego na koncie nieruchomości.
 • Odbiorca usług po podjęciu decyzji o uregulowaniu należności otrzymuje kwit wpłaty dotyczący należności za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki oraz fakturę za czynności związane z odcięciem i przywróceniem dostawy wody (zgodnie z obowiązującym cennikiem).
 • Odbiorca usług dokonuje wpłaty.

Krok 2 – Przywrócenie dostawy wody

 • Po uregulowaniu należności Odbiorca usług ustala z pracownikiem MPWiK termin wznowienia dostawy wody do nieruchomości.

Odbiorca usług lub jego pełnomocnik zobowiązany jest do przebywania na terenie nieruchomości w ustalonym z MPWiK terminie w celu podjęcia działań na rzecz przywrócenia dostawy wody.

  W przypadku stwierdzenia wycieku, wypływu wody powodującego zalewanie ulic, działki itd., bądź stwierdzenia podtapiania gruntów, czego przyczyną
  może być uszkodzenie sieci wodociągowej prosimy o natychmiastowe zawiadomienie z formularza lub telefonicznie

  Adres Awarii

  Opis zgłoszenia

  Telefon kontaktowy