Wodociągi Puławy
WIRTUALNY DORADCA
zgłoś awarie
Wodociągi Puławy
Wirtualny Doradca
W celu zgłoszenia awarii wodociągowej prosimy o kontakt z Dyspozytorem. pod numerem telefonu 81 458 68 44 lub tel. alarmowy 994
Awarie
Gdzie zgłosić awarię i wyciek wody?
Jaka jest cena wody?
Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej i/lub wodociągowej
Zawieranie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków
A
A+
A++
A
A
A
Polecenie zapłaty
Strona główna
Polecenie zapłaty

Szanowni Państwo!

Informujemy, że została uruchomiona nowa forma dokonywania płatności za usługi świadczone przez nasze przedsiębiorstwo.

Polecenie Zapłaty to bezpieczny i wygodny sposób opłacania rachunków, dzięki czemu nie muszą Państwo pamiętać o terminie płatności faktur. Jest to usługa bankowa dla rozliczeń bezgotówkowych oparta na bezpiecznym systemie elektronicznej wymiany danych między bankami. Należności za wodę i ścieki, znajdujące się na fakturze, automatycznie pobierane są z rachunku bankowego Odbiorcy, dokładnie w dniu terminu ich płatności. Usługa jest realizowana na podstawie deklaracji zgody złożonej przez Klienta.

Aby uruchomić Polecenie zapłaty wystarczy wypełnić formularz zgody na realizację płatności z Państwa konta bankowego. Druki wniosku należy podpisać zgodnie ze wzorem podpisu złożonym w banku – w przeciwnym razie bank może odmówić realizacji „Polecenia zapłaty”. Wypełniony i podpisany druk „Zgody na obciążenie rachunku” należy dostarczyć osobiście do pokoju 100 (Biuro Obsługi Klienta MPWiK) bądź listownie na adres Skowieszyńska 51, 24-100 Puławy.
Usługa będzie aktywna w ciągu 30 dni, licząc od dnia doręczenia wniosku do MPWiK, po przejściu pozytywnej weryfikacji przez bank.
W przypadku zmiany konta bankowego prosimy o wypełnienie i dostarczenie do siedziby naszego przedsiębiorstwa druku aktualizacji zgody na obciążanie rachunku.

W celu zrezygnowania z usługi Polecenie Zapłaty należy wypełnić i podpisać druk Cofnięcie zgody na polecenie zapłaty. Wypełniony i podpisany druk należy dostarczyć do Biura Obsługi Klienta MPWiK w analogiczny sposób jak formularz zgody.

    W przypadku stwierdzenia wycieku, wypływu wody powodującego zalewanie ulic, działki itd., bądź stwierdzenia podtapiania gruntów, czego przyczyną
    może być uszkodzenie sieci wodociągowej prosimy o natychmiastowe zawiadomienie z formularza lub telefonicznie

    Adres Awarii

    Opis zgłoszenia

    Telefon kontaktowy