Wodociągi Puławy
WIRTUALNY DORADCA
zgłoś awarie
Wodociągi Puławy
Wirtualny Doradca
W celu zgłoszenia awarii wodociągowej prosimy o kontakt z Dyspozytorem. pod numerem telefonu 81 458 68 44 lub tel. alarmowy 994
Awarie
Gdzie zgłosić awarię i wyciek wody?
Jaka jest cena wody?
Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej i/lub wodociągowej
Zawieranie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków
A
A+
A++
A
A
A
Zawieranie umów o zapatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków 
Strona główna
Zawieranie umów o zapatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków 

Nowy właściciel/dysponent prawny nieruchomości, która jest przyłączona do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej powinien wystąpić do MPWiK z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków. W przypadku zmiany właściciela/dysponenta prawnego należy wypełnić protokół zdawczo odbiorczy.

Wzór umowy na dostawę wody i odprowadzenie ścieków w budynkach jednorodzinnych oraz budynkach usługowo – handlowych

Wzór umowy na dostawę wody i odprowadzenie ścieków w lokalach mieszkalnych budynków wielorodzinnych

Wniosek wraz załączonymi dokumentami może być przekazany:

 • osobiście w Biurze Obsługi Klienta
 • listownie na adres Skowieszyńska 51, 24-100 Puławy
 • pocztą elektroniczną w postaci skanów (e-mail: bok@mpwik.pulawy.pl)

  W przypadku stwierdzenia wycieku, wypływu wody powodującego zalewanie ulic, działki itd., bądź stwierdzenia podtapiania gruntów, czego przyczyną
  może być uszkodzenie sieci wodociągowej prosimy o natychmiastowe zawiadomienie z formularza lub telefonicznie

  Adres Awarii

  Opis zgłoszenia

  Telefon kontaktowy