Wodociągi Puławy
WIRTUALNY DORADCA
zgłoś awarie
Wodociągi Puławy
Wirtualny Doradca
W celu zgłoszenia awarii wodociągowej prosimy o kontakt z Dyspozytorem. pod numerem telefonu 81 458 68 44 lub tel. alarmowy 994
Awarie
Gdzie zgłosić awarię i wyciek wody?
Jaka jest cena wody?
Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej i/lub wodociągowej
Zawieranie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków
A
A+
A++
A
A
A
Zmiana danych Odbiorcy usług
Strona główna
Zmiana danych Odbiorcy usług

Informacja i składanie wniosków:
ul. Skowieszyńska 51
tel. 81 458 68 29, 81 458 68 30, 81 458 68 31

Osoba lub firma będąca stroną w umowie o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków, zobowiązana jest do powiadomienia MPWiK  o zmianie swoich danych, a w szczególności:

 • zmianie adresu doręczania faktur i/lub korespondencji,
 • zmianie adresu zamieszkania lub adresu siedziby,
 • zmianie nazwiska lub nazwy,
 • zmianie zarządcy.

W celu dokonania zmiany danych Odbiorca usług powinien wystąpić do MPWiK z  wnioskiem o zmianę danych objętych umową.

Wniosek wraz załączonymi dokumentami może być przekazany:

 • osobiście w Biurze Obsługi Klienta
 • listownie na adres Skowieszyńska 51, 24-100 Puławy
 • pocztą elektroniczną w postaci skanów (e-mail: bok@mpwik.pulawy.pl),
 • zgłoszeniem przez e-BOK – https://ebok.mpwik.pulawy.pl/wraz z wymaganymi dokumentami w postaci skanów.

  W przypadku stwierdzenia wycieku, wypływu wody powodującego zalewanie ulic, działki itd., bądź stwierdzenia podtapiania gruntów, czego przyczyną
  może być uszkodzenie sieci wodociągowej prosimy o natychmiastowe zawiadomienie z formularza lub telefonicznie

  Adres Awarii

  Opis zgłoszenia

  Telefon kontaktowy