Wodociągi Puławy
WIRTUALNY DORADCA
zgłoś awarie
Wodociągi Puławy
Wirtualny Doradca
W celu zgłoszenia awarii wodociągowej prosimy o kontakt z Dyspozytorem. pod numerem telefonu 81 458 68 44 lub tel. alarmowy 994
Awarie
Gdzie zgłosić awarię i wyciek wody?
Jaka jest cena wody?
Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej i/lub wodociągowej
Zawieranie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków
A
A+
A++
A
A
A
AKTUALNOŚCI
Strona główna
UMOWA NA DOFINANSOWANIE PODPISANA

W dniu 30.12.2010 r. została podpisana Umowa o dofinansowanie projektu pn.:
„Przygotowanie założeń i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa”.
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie” Sp. z o.o. podpisało Umowę o dofinansowanie realizacji w/w projektu z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie , reprezentowaną przez Lubelską Fundację Rozwoju z siedzibą w Lublinie.

Umowę podpisano w ramach działania 1.4 – Wsparcie projektów celowych, osi priorytetowej 1: Badania i rozwój nowoczesnych technologii oraz działania 4.1 – Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, osi priorytetowej 4: Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013. Dofinansowanie projektu pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wartość projektu wynosi: netto/ brutto: 5 846 200 PLN / 7 171 800 PLN
Kwota dofinansowania: 2 805 600 PLN , tj. ok. 50 % wartości projektu
Planowany termin realizacji projektu :
– rozpoczęcie: 01.03.2011 r.
– zakończenie: 28.02.2015 r.

    W przypadku stwierdzenia wycieku, wypływu wody powodującego zalewanie ulic, działki itd., bądź stwierdzenia podtapiania gruntów, czego przyczyną
    może być uszkodzenie sieci wodociągowej prosimy o natychmiastowe zawiadomienie z formularza lub telefonicznie

    Adres Awarii

    Opis zgłoszenia

    Telefon kontaktowy