Wodociągi Puławy
WIRTUALNY DORADCA
zgłoś awarie
Wodociągi Puławy
Wirtualny Doradca
W celu zgłoszenia awarii wodociągowej prosimy o kontakt z Dyspozytorem. pod numerem telefonu 81 458 68 44 lub tel. alarmowy 994
Awarie
Gdzie zgłosić awarię i wyciek wody?
Jaka jest cena wody?
Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej i/lub wodociągowej
Zawieranie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków
A
A+
A++
A
A
A
AKTUALNOŚCI
Strona główna
UMOWA NA DOSTAWĘ DWÓCH POJAZDÓW DO OBSŁUGI KANALIZACJI PODPISANA

W dniu 25 maja 2015 r.podpisaliśmy umowę z firmą: Pojazdy Komunalne Tymborowscy Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach przy ul. Posłowickiej 215 na dostawę dwóch pojazdów do obsługi kanalizacji (pojazdu specjalnego wielofunkcyjnego do czyszczenia kanalizacji za kwotę 1.290.000,00 zł netto i pojazdu specjalnego do czyszczenia kanalizacji z odzyskiem wody – recyklingiem za kwotę 1.570.000 zł netto) w ramach projektu pn.: „Międzygminny system wodno-ściekowy w ramach aglomeracji Puławy” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

    W przypadku stwierdzenia wycieku, wypływu wody powodującego zalewanie ulic, działki itd., bądź stwierdzenia podtapiania gruntów, czego przyczyną
    może być uszkodzenie sieci wodociągowej prosimy o natychmiastowe zawiadomienie z formularza lub telefonicznie

    Adres Awarii

    Opis zgłoszenia

    Telefon kontaktowy