Wodociągi Puławy
WIRTUALNY DORADCA
zgłoś awarie
Wodociągi Puławy
Wirtualny Doradca
W celu zgłoszenia awarii wodociągowej prosimy o kontakt z Dyspozytorem. pod numerem telefonu 81 458 68 44 lub tel. alarmowy 994
Awarie
Gdzie zgłosić awarię i wyciek wody?
Jaka jest cena wody?
Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej i/lub wodociągowej
Zawieranie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków
A
A+
A++
A
A
A
AKTUALNOŚCI
Strona główna
UMOWA NA SYSTEM ZOW DLA AGLOMERACJI PUŁAWY

W dniu 26 października 2015 roku MPWiK „Wodociągi Puławskie” Sp. z o.o. w Puławach podpisał umowę na zakres prac dotyczących wdrożenia systemu zdalnego odczytu wodomierzy dla Aglomeracji Puławy na terenie miejscowości obsługiwanych przez system wodociągowy Gminy Końskowola – Celejów, Chrząchów, Chrząchówek, Klementowice, Końskowola, Las Stocki, Młynki, Nowy Pożóg, Opoka, Pulki, Rudy, Sielce, Skowieszyn, Stara Wieś, Stary Pożóg, Stok, Wronów oraz na terenie miejscowości obsługiwanych przez system wodociągowy Gminy Żyrzyn – Osiny, Osiny ZDUNG, Wola Osińska. Wykonawcą umowy jest firma: „Techem” Techniki Pomiarowe Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.
Wartość podpisanej umowy, to kwota netto 455 868,68 PLN + 23% VAT = 560 718,47 PLN brutto.
Umowa jest realizowana w ramach Projektu pn. „Przygotowanie założeń i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa” z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Zgodnie z wytycznymi programowymi i umową o dofinansowanie Projektu, planowana wysokość wsparcia finansowego z Unii Europejskiej dla podpisanej umowy to 50 % wartości kosztów kwalifikowalnych przeznaczonych na ten cel z budżetu projektu, czyli kwota: 212 550,70 PLN.

    W przypadku stwierdzenia wycieku, wypływu wody powodującego zalewanie ulic, działki itd., bądź stwierdzenia podtapiania gruntów, czego przyczyną
    może być uszkodzenie sieci wodociągowej prosimy o natychmiastowe zawiadomienie z formularza lub telefonicznie

    Adres Awarii

    Opis zgłoszenia

    Telefon kontaktowy