Wodociągi Puławy
WIRTUALNY DORADCA
zgłoś awarie
Wodociągi Puławy
Wirtualny Doradca
W celu zgłoszenia awarii wodociągowej prosimy o kontakt z Dyspozytorem. pod numerem telefonu 81 458 68 44 lub tel. alarmowy 994
Awarie
Gdzie zgłosić awarię i wyciek wody?
Jaka jest cena wody?
Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej i/lub wodociągowej
Zawieranie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków
A
A+
A++
A
A
A
AKTUALNOŚCI
Strona główna
UTWORZENIE CENTRALNEJ DYSPOZYTORNI RUCHU I MONITORING ENERGETYCZNY OBIEKTÓW SIECIOWYCH

Dnia 8 kwietnia 2014 roku MPWiK „Wodociągi Puławskie” Sp. z o.o. w Puławach podpisał umowę na zakres prac dotyczących utworzenia Centralnej Dyspozytorni Ruchu oraz wdrożenia systemu monitoringu energetycznego obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych.
Wykonawcą umowy jest firma: Przedsiębiorstwo Pomiarów i Automatyki „PiA – ZAP” Sp. z o.o., ul. Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, 24 – 110 Puławy. Wartość podpisanej umowy, to kwota netto 738 153,00 PLN + 23% VAT = 907 928,19 PLN brutto.

Umowa jest realizowana w ramach Projektu pn. „Przygotowanie założeń i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa” z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Zgodnie z wytycznymi programowymi i umową o dofinansowanie Projektu, wysokość wsparcia finansowego z Unii Europejskiej dla podpisanej umowy to 50 % wartości kosztów netto, czyli kwota: 369 076,50 PLN.

    W przypadku stwierdzenia wycieku, wypływu wody powodującego zalewanie ulic, działki itd., bądź stwierdzenia podtapiania gruntów, czego przyczyną
    może być uszkodzenie sieci wodociągowej prosimy o natychmiastowe zawiadomienie z formularza lub telefonicznie

    Adres Awarii

    Opis zgłoszenia

    Telefon kontaktowy