Wodociągi Puławy
WIRTUALNY DORADCA
zgłoś awarie
Wodociągi Puławy
Wirtualny Doradca
W celu zgłoszenia awarii wodociągowej prosimy o kontakt z Dyspozytorem. pod numerem telefonu 81 458 68 44 lub tel. alarmowy 994
Awarie
Gdzie zgłosić awarię i wyciek wody?
Jaka jest cena wody?
Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej i/lub wodociągowej
Zawieranie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków
A
A+
A++
A
A
A
AKTUALNOŚCI
Strona główna
Z.O.W. AGLOMERACJA PUŁAWY

Lubelska Fundacja Rozwoju jako Regionalna Instytucja Finansująca oceniała pozytywnie wniosek rozliczeniowy z realizacji prac wdrożenia systemu Zdalnego Odczytu Wodomierzy (Z.O.W.) dla aglomeracji Puławy na terenie miejscowości obsługiwanych przez system wodociągowy Gminy Końskowola – Celejów, Chrząchów, Chrząchówek, Klementowice, Końskowola, Las Stocki, Młynki, Nowy Pożóg, Opoka, Pulki, Rudy, Sielce, Skowieszyn, Stara Wieś, Stary Pożóg, Stok, Wronów oraz na terenie miejscowości obsługiwanych przez system wodociągowy Gminy Żyrzyn – Osiny, Osiny ZDUNG, Wola Osińska. Przedsięwzięcie było realizowane w terminie od dnia 26.10.2015 r. do dnia 04.12.2015 r. w ramach zadania – ostatniego 10 z II Etapu Umowy o dofinasowanie Nr UDA-POIG.01.04.00-06-019/09-00 UDA-POIG.04.01.00-06-019/09-00.

Pozyskane przez Spółkę dofinansowanie to kwota w wysokości: 128 881,17 PLN , czyli 50% z wartości poniesionej kwoty: 257 762,35 PLN stanowiącej koszty kwalifikowalne przedsięwzięcia ujęte w biznesplanie Projektu. Refundacja była zgodna z wytycznymi programowymi i Umową o dofinansowanie przedsięwzięcia. Źródłem dofinansowania jest Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 – 2013.

    W przypadku stwierdzenia wycieku, wypływu wody powodującego zalewanie ulic, działki itd., bądź stwierdzenia podtapiania gruntów, czego przyczyną
    może być uszkodzenie sieci wodociągowej prosimy o natychmiastowe zawiadomienie z formularza lub telefonicznie

    Adres Awarii

    Opis zgłoszenia

    Telefon kontaktowy